3.13.5 – Alleen de rechtvaardiging door geloof alleen geeft zekerheid

0
584

Maar waarom gebruik ik een nogal onduidelijk Schriftbewijs? Paulus ontkent overal dat we vrede of rustige vreugde in het geweten kunnen hebben als we niet voor vast aannemen dat we door geloof gerechtvaardigd worden. En hij verkondigt meteen waar die zekerheid vandaan komt: Gods liefde is door de Heilige Geest uitgestort in ons hart. Romeinen 5:1-5 Het is alsof hij zei dat onze zielen alleen rust kunnen vinden als we er vast van overtuigd zijn dat God blij met ons is.

Daarom roept hij ergens anders ook namens alle vromen uit: ‘Wie kan ons scheiden van Gods liefde, die in Christus is?’ Romeinen 8:35-39 Want bij het elk zuchtje wind, hoe klein ook, zullen we beven, tot we die haven binnengelopen zijn. Maar we hoeven ons in het donker van de dood geen zorgen te maken zolang de Heer laat zien dat Hij onze herder is. Psalm 23:4

Degenen die kletsen dat we door geloof gerechtvaardigd worden omdat we, nadat we opnieuw geboren zijn, rechtvaardig zijn door geestelijk te leven, hebben nooit geproefd hoe heerlijk de genade is, omdat ze nooit overwogen hebben dat God hun genadig zal zijn. En dat betekent dus dat ze evenmin als de moslims en alle mogelijke andere goddeloze volken weten wat de juiste manier is om te bidden.

Want Paulus getuigt dat je geen echt geloof hebt als je geloof je niet die o zo lieflijke naam van ‘Vader’ vóórzegt en in de mond legt. Ons geloof moet ons de mond openen, zodat we vrijmoedig uitroepen: ‘Abba, Vader!’ Galaten 4:6; Romeinen 8:15 Ergens anders zegt Paulus het nog duidelijker: in Christus hebben wij de vrijmoedigheid en vol vertrouwen de toegang door geloof in Hem. Efeziërs 3:12 Dat gebeurt zeker niet door het geschenk van de nieuwe geboorte. Want die blijft in het vlees altijd onvolmaakt en blijft daarom ook vele redenen geven om te twijfelen.

Daarom komen we onvermijdelijk uit bij dit geneesmiddel: de gelovigen moeten eraan vasthouden dat ze recht hebben op de erfenis van het hemelse koninkrijk om geen andere reden dan dat ze zijn geënt in Christus’ lichaam en daarom gratis als rechtvaardig beschouwd worden. Want voor de rechtvaardiging geldt: geloof is enkel iets passiefs. We nemen in ons geloof niets van onszelf mee om Gods genade te verdienen, maar krijgen van Christus alles wat ons ontbreekt.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in