3.11.9 – Christus is onze rechtvaardigheid geworden door zijn werk als middelaar

0
297

Osiander brengt hier tegenin dat dit zo’n groots werk is dat het de menselijke natuur te boven gaat. Daarom kan het volgens hem alleen toegeschreven worden aan de goddelijke natuur. Het eerste geef ik toe. Het tweede is volgens mij dom geklets. Christus kon onze ziel niet reinigen met zijn bloed, Hij kon de Vader niet verzoenen met zijn offer, Hij kon ons niet van onze schuld verlossen, kortom, Hij kon zijn priestertaak niet uitvoeren als Hij niet echt God was. Want het vlees kan zo’n zware last niet aan. Toch staat vast dat Hij al die dingen gedaan heeft volgens zijn menselijke natuur.

Want als je vraagt hoe wij gerechtvaardigd zijn, antwoordt Paulus: door Christus’ gehoorzaamheid. Romeinen 5:19 En heeft Hij anders gehoorzaamd dan door het uiterlijk van een slaaf aan te nemen? Filippenzen 2:7 Daaruit concludeer ik dat wij de rechtvaardigheid gekregen hebben in zijn vlees.

Ook in andere woorden zegt Paulus dat de bron van rechtvaardigheid nergens anders ligt dan in het vlees van Christus. Het verbaast mij zeer dat Osiander zich er niet voor schaamt die woorden meerdere keren aan te halen: ‘Hem die geen zonde kende, heeft God voor ons zonde gemaakt, zodat wij in Hem Gods rechtvaardigheid zouden zijn.’ 2 Korinthiërs 5:21 Met bolle wangen blaast Osiander hoog van de toren over Gods rechtvaardigheid. Hij doet net alsof hij overtuigend heeft bewezen dat die rechtvaardigheid zijn waanidee van wezenlijke rechtvaardigheid inhoudt. Maar Paulus’ woorden luiden heel anders: dat wij rechtvaardig zijn, komt door de verzoening in Christus. Gods rechtvaardigheid betekent: rechtvaardigheid die God tevreden stelt. Zelfs mensen die nog moeten leren lezen en schrijven, horen dat te weten! Het is net zo als wanneer bij Johannes Gods eer tegenover de eer van mensen gesteld wordt. Johannes 12:43 Daarmee wordt bedoeld dat degenen over wie het daar gaat van twee walletjes willen eten. Ze houden liever een goede reputatie in de wereld dan dat ze door God geprezen worden.

Ik weet wel dat met Gods rechtvaardigheid soms de rechtvaardigheid bedoeld wordt die bij God vandaan komt en die Hij aan ons geeft. Maar lezers met gezond verstand begrijpen best, ook zonder dat ik het zeg, dat er in deze passage niets anders mee bedoeld wordt dan dat we voor Gods rechterstoel gesteund worden door het zoenoffer van Christus’ dood.

Nu maakt het woord niet zoveel uit. Als Osiander het maar op dit punt met mij eens is: we worden in Christus gerechtvaardigd, omdat Hij voor ons een zoenoffer geworden is. En dat kon Hij niet zijn volgens zijn goddelijke natuur! Als Christus ons de rechtvaardigheid en redding die Hij ons gebracht heeft, wil bezegelen, geeft Hij ons daar een zekere waarborg van in zijn lichaam. Hij noemt zichzelf weliswaar het levende brood. Johannes 6:48 Maar als Hij uitlegt op welke manier Hij dat is, voegt Hij eraan toe dat zijn vlees echt voedsel is en zijn bloed echte drank. Johannes 6:55 Deze onderwijsmethode is zichtbaar in de sacramenten. Weliswaar richten die ons geloof op de hele Christus en niet op een halve Christus. Maar toch leren ze tegelijk ook dat in zijn vlees het bouwmateriaal ligt van zowel de rechtvaardigheid als de redding.

Dat is niet omdat de mens als zodanig zichzelf rechtvaardigt of levend maakt. Maar omdat het God behaagt heeft in de middelaar zichtbaar te maken wat in Hem verborgen en onbegrijpelijk was. Daarom zeg ik altijd dat Christus net een bron is die voor ons is geopend. Uit die bron mag ieder putten zoveel hij nodig heeft. En via die bron borrelen de hemelse zegeningen naar ons op. Zegeningen waar we anders niets aan zouden hebben omdat ze verborgen zouden zijn gebleven in Gods majesteit, die net een diepe afgrond is.

Op die manier en in die zin ontken ik niet dat Christus ons rechtvaardigt als God en als mens. Ik ontken niet dat dit ook het werk is van de Vader en de Heilige Geest. En ten slotte ontken ik ook niet dat de rechtvaardigheid waar Christus ons in laat delen, de eeuwige rechtvaardigheid is van de eeuwige God. Als Osiander dan maar zwicht voor de sterke en duidelijke argumenten die ik gegeven heb.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in