3.11.2 – Rechtvaardiging is vrijspraak

0
307

Verder moet ik voorkomen dat we ons meteen al in het begin stoten. Dat zou gebeuren als ik een onbekend onderwerp zou gaan behandelen. Ik moet dus eerst uitleggen wat de uitdrukkingen betekenen dat een mens voor God gerechtvaardigd wordt, dat hij gerechtvaardigd wordt door geloof, of dat hij gerechtvaardigd wordt door zijn daden.

Dat iemand gerechtvaardigd wordt voor God, zeg je als hij door Gods oordeel als rechtvaardig beschouwd wordt en als God blij met hem is omdat hij rechtvaardig is. Want God vindt onrechtvaardigheid heel erg en daarom kan een zondaar in zijn ogen geen genade vinden voor zover hij een zondaar is en zolang hij als een zondaar beschouwd wordt. Waar zonde is, wordt daarom ook Gods woede en wraak zichtbaar. En iemand wordt gerechtvaardigd als hij niet als zondaar, maar als een rechtvaardige beschouwd wordt. Dan kan hij bestaan voor Gods rechterstoel, terwijl alle zondaren daar bezwijken. Als iemand die onschuldig aangeklaagd is, voor de rechterstoel van een rechtvaardige rechter geleid wordt, wordt daar een vonnis geveld dat in overeenstemming is met zijn onschuld. Dan zeg je dat hij bij de rechter gerechtvaardigd is. Zo word je bij God gerechtvaardigd als je uit de lijst van zondaren geschrapt wordt en God als getuige en beschermer hebt van je rechtvaardigheid.

Op die manier zeg je dus dat iemand gerechtvaardigd wordt door zijn daden als in zijn leven zo’n reinheid en heiligheid gevonden wordt dat hij het verdient om voor Gods troon rechtvaardig verklaard te worden. Oftewel, als zijn daden zo volmaakt zijn dat ze beantwoorden en voldoen aan Gods oordeel.

Aan de andere kant wordt iemand gerechtvaardigd door geloof als de rechtvaardigheid van zijn daden voor hem uitgesloten is, maar hij door geloof Christus’ rechtvaardigheid beetpakt. Want als hij gekleed is in die rechtvaardigheid, komt hij God niet onder ogen als zondaar, maar als rechtvaardige.

Rechtvaardiging leg ik dus simpelweg zo uit: het is de aanneming waarmee God ons in genade aanneemt en als rechtvaardigen beschouwt. En ik zeg dat die bestaat uit de vergeving van de zonden en de toekenning van Christus’ rechtvaardigheid.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in