3.11.19 – Alleen door geloof

0
291

De lezer ziet nu hoe oneerlijk het is dat de sofisten tegenwoordig mijn leer belasteren als ik zeg dat een mens alleen door geloof gerechtvaardigd wordt. In de Schrift komt dat telkens terug: een mens wordt gerechtvaardigd door geloof. Daarom durven ze het niet te ontkennen. Maar het woord ‘alleen’ wordt nergens expliciet genoemd. Daarom kunnen ze het niet accepteren dat ik dat er uit mezelf bij zeg.

Is dat terecht? Maar wat zullen ze dan antwoorden op deze uitspraken van Paulus, waarmee hij verklaart dat rechtvaardigheid alleen maar gebaseerd kan zijn op geloof als zij gratis is? Hoe kan wat gratis is, samengaan met daden?

En met welke laster willen ze ontkomen aan wat Paulus ergens anders zegt: Gods rechtvaardigheid wordt geopenbaard in het evangelie? Romeinen 1:17 Als de rechtvaardigheid geopenbaard wordt in het evangelie, bevat het evangelie die rechtvaardigheid niet verminkt en half, maar volledig en compleet. Voor de wet is daarin dus geen plaats.

En hun uitvlucht waar ze zich wat betreft het woordje ‘alleen’ aan vastklampen, is niet alleen onjuist. Het is volslagen belachelijk! Want wie alles volledig aan geloof toekent en geloof voldoende noemt, haalt toch alles bij onze daden weg? Wat betekenen, vraag ik je, deze uitdrukkingen: de rechtvaardigheid is geopenbaard zonder de wet? En: de mens wordt gratis gerechtvaardigd, zonder daden op basis van de wet? Romeinen 3:21-24

Maar nu komt er een vernuftige uitvlucht! Weliswaar hebben de sofisten die niet zelf verzonnen, maar hebben ze die overgenomen van Origenes en sommige oude schrijvers. Toch is het een heel dwaze uitvlucht: ze kletsen dat alleen de daden op basis van de rituele wet uitgesloten worden, maar niet de daden op basis van de morele wet. Zoveel schieten ze nu op met hun voortdurende discussies dat ze nog niet eens de basisprincipes kennen van logisch redeneren! Of denken ze soms dat de apostel ijlt als hij om zijn opvatting te onderbouwen deze passages aanhaalt? ‘De mens die deze dingen doet zal daardoor leven.’ En: ‘Vervloekt is ieder die niet alles doet wat er in het boek van de wet geschreven staat!’ Galaten 3:10-12 Alleen als ze dwaas zijn, zullen ze beweren dat het leven beloofd wordt aan degenen die zich aan de rituelen houden en de veroordeling alleen is voor wie de rituelen overtreden. Maar als deze passages op de morele wet slaan, is er geen twijfel aan dat alle daden op basis van de wet uitgesloten worden van het vermogen om te rechtvaardigen.

Dat blijkt ook uit deze argumenten die Paulus gebruikt: uit de wet kennen we de zonde, Romeinen 3:20 dus is er geen rechtvaardigheid door de wet. De wet brengt woede, dus geen rechtvaardigheid. Romeinen 4:15 De wet kan het geweten geen zekerheid geven, dus kan de wet ook geen rechtvaardigheid brengen. Geloof wordt toegerekend als rechtvaardigheid, dus is rechtvaardigheid geen beloning voor daden, maar wordt rechtvaardigheid gratis gegeven. Romeinen 4:4-5 We worden door geloof gerechtvaardigd, dus is eigen roem uitgesloten. Romeinen 3:27 Als er een wet gegeven was die levend kon maken, zou rechtvaardigheid inderdaad door de wet zijn. Maar God heeft alles opgesloten onder de zonde, om de belofte te geven aan hen die geloven. Galaten 3:21-22

Als ze durven, moeten ze nu maar kletsen dat dat allemaal op de rituele wet slaat en niet op de morele wet. Maar zelfs kinderen zouden hen om zo’n onbeschaamdheid uitlachen. Voor ons moet dus vast blijven staan dat het over de hele wet gaat als de wet ontdaan wordt van het vermogen om te rechtvaardigen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in