3.11.1 – De rechtvaardiging is de belangrijkste pijler van de godsdienst

0
372

Ik denk dat ik hierboven al zorgvuldig genoeg heb uitgelegd dat er voor mensen die door de wet vervloekt zijn maar één middel is om het echte geluk terug te krijgen en dat dat middel geloof is. Verder heb ik uitgelegd wat dat geloof zelf dan is, welke zegeningen van God geloof de mens oplevert en welke vruchten het in de mens voortbrengt. De kern daarvan was dit: Christus is ons gegeven door Gods goedheid. Door geloof nemen we Hem aan en krijgen we Hem in bezit. Door deel te krijgen aan Hem, krijgen we vooral twee vormen van genade. In de eerste plaats worden we door zijn onschuld met God verzoend en hebben we nu in plaats van een rechter, een genadige Vader in de hemel. En in de tweede plaats worden we door zijn Geest geheiligd en doen we ons best onschuldig en zuiver te leven. Die tweede vorm van genade is de nieuwe geboorte. Die heb ik behandeld voor zover mij dat nodig leek.

Maar de eerste vorm van genade, de manier waarop wij gerechtvaardigd worden, heb ik nog niet zo duidelijk besproken. Want het was belangrijk om eerst te begrijpen dat geloof ons echt niet passief maakt wat betreft het doen van goede daden, ook al krijgen we door geloof gratis rechtvaardigheid, dankzij Gods barmhartigheid. Ook was het belangrijk om eerst te begrijpen wat dan de goede daden van de heiligen inhouden. Want bij de kwestie van de rechtvaardiging draait het gedeeltelijk ook om die vraag.

Daarom moeten we nu grondig de rechtvaardiging bespreken. En daarbij moeten we beseffen dat dit de belangrijkste pijler is waarop de godsdienst rust. We moeten hier dus extra aandachtig opletten! Want als je niet als allereerste weet hoe je er bij God voorstaat en hoe Hij over je oordeelt, dan heb je geen enkel fundament om je behoud op te laten rusten en evenmin om je vroomheid voor God op te bouwen. Maar als je dit onderwerp leert kennen, zal nog wel duidelijker blijken hoe nodig dit is.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in