3.1.4 – De Geest geeft geloof

0
625

Maar het geloof is het belangrijkste dat de Geest doet. Een groot deel van wat je op veel plaatsen leest om duidelijk te maken hoe sterk de Geest is en wat Hij doet, slaat daarom op het geloof. Want alleen door geloof brengt Hij ons in het licht van het evangelie. Johannes de Doper leert bijvoorbeeld dat degenen die in Christus geloven het voorrecht gekregen hebben dat ze kinderen van God zijn – kinderen die niet geboren zijn uit vlees en bloed, maar uit God. Johannes 1:12-13 Johannes zet dus God tegenover vlees en bloed. Op die manier verklaart hij dat het een bovennatuurlijk geschenk is dat zij die anders ongelovig zouden blijven, door geloof Christus aannemen.

Dat klopt met het antwoord van Christus aan Petrus: ‘Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel.’ Mattheüs 16:17 Ik noem dat nu alleen even kort, want ik heb dat ergens anders al uitgebreid behandeld.

Het klopt ook met de uitspraak van Paulus dat de Efeziërs de Heilige Geest van de belofte gekregen hadden als zegel of waarmerk. Efeziërs 1:13 Paulus laat zien dat de Geest als leraar vanbinnen werkt zodat de belofte van ons behoud doordringt in ons hart. Anders zou die belofte een slag in de lucht zijn of afketsen op onze oren. En ook zegt Paulus dat de Thessalonicenzen door God zijn uitverkoren om geheiligd te worden door de Geest en om te geloven in de waarheid. 2 Thessalonicenzen 2:13 De context waarin hij dat zegt, maakt in het kort duidelijk dat het geloof zelf alleen maar van de Geest afkomstig is.

En Johannes legt dat nog duidelijker uit: ‘Dat Christus in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.’ 1 Johannes 3:24 En: ‘Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we omdat Hij ons zijn Geest gegeven heeft.’ 1 Johannes 4:13

Daarom heeft Christus aan zijn leerlingen de Geest van de waarheid beloofd. De wereld kan die Geest niet krijgen, Johannes 14:17 maar de leerlingen konden zo de hemelse waarheid bevatten. En Christus wijst Hem speciaal de taak toe om wat Hij zelf met zijn mond geleerd had hun in gedachten te brengen. Want het zou tevergeefs zijn om blinden licht aan te bieden als de Geest van het inzicht de ogen van het verstand niet zou openen. Daarom kun je Hem inderdaad de sleutel noemen waarmee voor ons de schatkamer van het hemelse koninkrijk ontsloten wordt. En zijn verlichting kun je de scherpte van ons verstand noemen, zodat we kunnen zien.

Daarom geeft Paulus zo hoog op van de bediening van de Geest, 2 Korinthiërs 3:5-6 dat wil zeggen: prediking die geestelijk levend maakt. Want het roepen van de leraren zou geen effect opleveren als Christus, de innerlijke leermeester, niet zelf door zijn Geest degenen naar zich toetrok die Hem door de Vader gegeven zijn. Johannes 6:44; 12:32; 17:6

Ik heb gezegd dat ons behoud volledig te vinden is in de persoon van Christus. Om ons deel te laten krijgen aan Hem, doopt Hij ons daarom in de Heilige Geest en met vuur. Lucas 3:16 Zo verlicht Hij ons zodat we zijn evangelie gaan geloven en zo laat Hij ons opnieuw geboren worden zodat we nieuwe schepselen zijn. En als we gereinigd zijn van onze goddeloze smerigheid, wijdt Hij ons als heilige tempels aan God.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in