3.1.1 – De Heilige Geest is de band tussen Christus en ons

0
654

Nu moeten we bekijken hoe wij de goede dingen krijgen die de Vader aan zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft – dingen die Christus niet gekregen heeft om zelf te gebruiken, maar om de mensen rijk te maken die arm zijn en het nodig hebben. Om te beginnen moeten we weten dat we helemaal niets hebben aan wat Christus geleden en gedaan heeft om het menselijk geslacht te redden, zolang Christus buiten ons blijft en wij van Hem gescheiden zijn. Om ons te laten delen in wat Hij van de Vader gekregen heeft, moet Hij dus van ons worden en in ons komen wonen. Daarom wordt Hij ons hoofd genoemd Efeziërs 4:15 en de eerstgeborene van veel broers. Romeinen 8:29 En aan de andere kant wordt er over ons gezegd dat wij in Hem geënt worden Romeinen 11:17 en dat wij Hem aantrekken. Galaten 3:27 Want zoals ik gezegd heb, al die dingen die Hij bezit, hebben voor ons geen enkele betekenis totdat we met Hem samengroeien tot één geheel.

Het klopt dat wij dit krijgen door geloof. Maar we zien dat niet iedereen zonder onderscheid de gemeenschap met Christus omhelst die het evangelie ons aanbiedt. Daarom is het logisch om verder te kijken en onderzoek te doen naar het verborgen werk van de Geest. Want door de Geest komt het dat wij kunnen genieten van Christus en al zijn goede gaven.

Eerder heb ik al het eeuwige God zijn en het wezen van de Geest behandeld. Nu zal ik me beperken tot dit specifieke onderwerp dat Christus zo in water en bloed is gekomen, dat de Geest van Hem getuigt om te voorkomen dat we het behoud mislopen dat Hij voor ons verdiend heeft. Want, zo wordt er gezegd, er zijn drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Geest. En zo worden er ook drie getuigen genoemd op aarde: het water, het bloed en de Geest. 1 Johannes 5:6-8 Niet voor niets wordt het getuigenis van de Geest twee keer genoemd. Want we merken dat de Geest als een zegel of waarmerk in ons hart gestempeld staat. Zodoende bezegelt de Geest de afwassing en het offer van Christus.

Daarom zegt Petrus ook dat de gelovigen zijn uitverkoren in de heiliging door de Geest, om gehoorzaam te zijn en om besprenkeld te worden met het bloed van Christus. 1 Petrus 1:2 Met die woorden waarschuwt hij ons dat onze ziel gereinigd moet worden door de verborgen besprenkeling door de Geest. Anders zou dat heilige bloed voor niets vergoten zijn.

En daarom zegt Paulus, als hij het heeft over de reiniging en de rechtvaardiging, dat we aan die beide dingen deel krijgen in de naam van Jezus Christus en door de Geest van onze God. 1 Korinthiërs 6:11

In de kern komt het hierop neer: de Heilige Geest is de band waarmee Christus ons daadwerkelijk aan zich verbindt. Daarop slaat ook wat ik in het vorige boek geleerd heb over zijn zalving.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in