2.8.53 – Je naaste liefhebben kun je alleen als je God vreest

0
354

Nu zul je zeggen: ligt de kern van rechtvaardigheid dan vooral in een onberispelijke omgang met mensen en niet in het vroom eren van God? Absoluut niet! Maar je leeft niet zomaar in alles uit liefde. Dat doe je alleen als je serieus God vreest. En dus bewijst je omgang met mensen ook of je vroom bent.

Bovendien, de Heer weet heel goed dat van het goede dat wij doen, niets tot Hemzelf kan doordringen. Dat verklaart Hij ook via een profeet. Psalm 16:2 Daarom eist Hij niet dat we onze plichten vervullen voor Hem, maar traint Hij ons om goede daden te verrichten voor onze naaste. En dus bestaat volgens de apostel Paulus de volmaaktheid van de heiligen niet voor niets volledig uit liefde. Efeziërs 3:19 En terecht noemt hij liefde ergens anders de vervulling van de wet. Hij voegt daar dan aan toe dat wie zijn naaste liefheeft, de wet vervuld heeft. Romeinen 13:8 Ook zegt hij dat de hele wet samengevat wordt in één woord: heb je naaste lief als jezelf. Galaten 5:14

Paulus leert dan niets anders dan Christus zelf. Want Christus zegt: ‘Alle dingen waarvan je wilt dat de mensen die voor jou doen, doe die ook voor hen. Want dat is de wet en de profeten.’ Mattheüs 7:12 Natuurlijk staan in de wet en de profeten geloof en alles wat valt onder de wettige dienst van God op de eerste plaats en staat liefde op een plaats daaronder. Maar de Heer wil zeggen dat het in praktijk brengen van recht en rechtvaardigheid ons in de wet alleen maar voorgeschreven wordt om ons daardoor te trainen in het getuigen van een vrome vrees voor God, als we die vrees in ons hebben.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in