Insitutie Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.8 – De Tien Geboden 2.8.51 – Het doel van de wet als geheel is liefde voor God en de naaste

2.8.51 – Het doel van de wet als geheel is liefde voor God en de naaste

Nu is het niet moeilijk meer om in te zien wat het doel is van de wet als geheel: het vervullen van rechtvaardigheid om zo het leven van de mens te vormen naar het voorbeeld van Gods reinheid. Want God heeft in de wet zijn eigen aard getekend. Als iemand alles wat in de wet bevolen wordt in zijn daden in praktijk brengt, komt in zijn leven in zekere zin Gods beeld tot uiting.

Toen Mozes de Israëlieten de kern van de wet in herinnering wilde brengen, zei hij daarom: ‘Nu dan, Israël, wat vraagt de HEER, jullie God, van jullie anders dan dat jullie de HEER, jullie God, vrezen en zijn wegen volgen en dat jullie Hem liefhebben en dienen met heel jullie hart en heel jullie ziel en dat jullie je aan zijn geboden houden?’ Deuteronomium 10:12 En Mozes hield niet op dit telkens weer te herhalen als hij het volk erop moest wijzen wat het doel van de wet was. Het doel van de wet is dus dat de wet de mens door een heilig leven verenigt met zijn God en ervoor zorgt dat hij zich aan God vastklampt, zoals Mozes ergens anders zegt. Deuteronomium 11:22; 30:20

De volmaaktheid van deze heiligheid bestaat uit de twee onderdelen die ik al genoemd heb: we moeten de Heer, onze God, liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en al onze vermogens. En we moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Mattheüs 22:37; Lucas 10:27 Het begint ermee dat onze ziel compleet vervuld wordt met liefde voor God. En daarvan is liefde voor onze naaste dan meteen het gevolg. De apostel Paulus laat dit zien als hij schrijft dat het einddoel van het gebod een liefde is die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een oprecht geloof. 1 Timotheüs 1:5 Je ziet dat het geweten en een oprecht geloof – in één woord: echte vroomheid – als het ware voorop gezet worden. Liefde vloeit daaruit voort.

Je vergist je dus als je denkt dat in de wet alleen de eerste beginselen en het begin van rechtvaardigheid geleerd worden. Alsof de wet de mensen alleen basisonderwijs geeft en hen niet brengt tot de juiste eindstreep van de goede daden. Want om de hoogste volmaaktheid te bereiken, blijft er niets meer te wensen over dat uitgaat boven wat Mozes en Paulus gezegd hebben. Want waar zou je heen willen gaan, vraag ik je, als je niet tevreden bent met dit onderwijs? Het leert je God te vrezen, Hem geestelijk te dienen, de geboden te gehoorzamen, de rechte weg van de Heer te volgen, kortom, het onderwijst je in een zuiver geweten, oprecht geloof en oprechte liefde.

Dit bevestigt dat je bij het uitleggen van de wet in de geboden alle plichten van vroomheid en van liefde moet zoeken en vinden. Want als je alleen maar een dor en kaal abc zoekt, alsof de wet Gods wil maar voor een deel onderwijst, weet je niet wat het einddoel van de wet is, zo getuigt de apostel.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.