2.8.33 – De zondag in plaats van de sabbat

0
543

Ik ben gedwongen hier nog iets langer bij stil te staan, omdat tegenwoordig sommige rusteloze geesten onrust stoken over de dag van de Heer. Zij klagen dat de christenen blijven teren op het jodendom omdat ze zich aan bepaalde dagen blijven houden. Mijn antwoord is echter dat wij ons aan die dagen houden los van het jodendom. Want op dit punt zijn er grote verschillen tussen ons en de Joden. Wij vieren die dag niet met een angstvallige precisie als een ritueel dat volgens ons een geestelijk mysterie afbeeldt. Nee, we accepteren die dag als een middel dat onmisbaar is om de orde te bewaren in de kerk.

‘Maar,’ zeggen ze, ‘Paulus leert dat christenen niet veroordeeld mogen worden als ze zich niet aan de sabbat houden. Want de sabbat was een schaduw van iets dat nog moest komen. Kolossenzen 2:16-17 Hij is bang dat zijn werk onder de Galaten vergeefs geweest is, omdat ze zich toch nog aan bepaalde dagen hielden. Galaten 4:10-11 En in de brief aan de Romeinen beweert hij dat je bijgelovig bent als je onderscheid maakt tussen de ene dag en de andere.’ Romeinen 14:5

Maar wie, op deze dwazen na dan, ziet niet over wat voor manier van je houden aan de dagen de apostel het heeft? Want het ging die mensen niet om de publieke en kerkelijke orde. Ze zagen de sabbat nog steeds als een schaduw van geestelijke dingen en daardoor verduisterden ze zowel de glorie van Christus als het licht van het evangelie. Ze namen geen rust van hun handwerk omdat dat hen afleidde bij het bezig zijn met en overdenken van de heilige dingen. Nee, ze namen rust uit een soort religieuze ijver, omdat ze zich inbeeldden dat ze door te rusten mysteries in ere hielden die in het verleden waren aanbevolen. Tegen dit verkeerde onderscheid tussen de dagen gaat de apostel volgens mij in. Maar hij maakt geen bezwaar als je een bepaalde dag apart zet. Dat is legitiem en dient de vrede in de christelijke gemeente. In de kerken die Paulus gesticht heeft, hield men zich op die manier aan de sabbat. Want hij bepaalt dat de Korinthiërs op die dag hun gaven moeten inzamelen om hun broeders in Jeruzalem te ondersteunen. 1 Korinthiërs 16:1-3

Als je bang bent voor bijgeloof, ligt er meer risico in de rustdagen van de Joden dan in de zondagen die de christenen nu houden. Want omdat het goed was om een eind te maken aan bijgeloof, is de religieuze dag van de Joden opgeheven. Maar omdat het nodig was om fatsoen, orde en vrede te bewaren in de kerk, is nu die andere dag daarvoor bestemd.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in