2.7.16 – De rituele wet is sinds de komst van Christus buiten gebruik

0
316

Het ligt anders als het gaat om de rituelen. Niet het effect ervan is afgeschaft, maar het gebruik. Christus heeft door zijn komst een eind gemaakt aan de rituelen. Maar dat doet niets af aan hun heiligheid. Het onderstreept die heiligheid juist nog meer en maakt duidelijk waarom de rituelen heilig waren. Want de rituelen zouden voor het oude volk een betekenisloos schouwspel geweest zijn, als daarin de waarde van Christus’ dood en opstanding niet werd afgebeeld. En op dezelfde manier zouden we ook nu niet kunnen zien waar ze voor dienden, als er geen eind aan gekomen was.

Daarom leert Paulus dat de rituelen schaduwen geweest zijn van de tastbare werkelijkheid die we in Christus hebben. Kolossenzen 2:17 Paulus zegt dit om duidelijk te maken dat het niet alleen overbodig, maar zelfs schadelijk is om je nog aan de rituele voorschriften te houden. We zien dus dat nu de rituelen zijn afgeschaft, de waarheid beter uitkomt dan wanneer ze Christus nog steeds als van een afstand en onder een sluier zouden afbeelden. Hij is immers openlijk verschenen! Daarom is door de dood van Christus ook het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd. Mattheüs 27:51 Want, zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt, het levende en tastbare beeld van de goede gaven uit de hemel was al verschenen. Tot dan toe was er alleen een begin van een silhouet. Hebreeën 10:1

Hierop slaat de uitspraak van Christus dat de wet en de profeten er waren tot aan Johannes de Doper, maar dat sinds die tijd de verkondiging van het koninkrijk van God is begonnen. Lucas 16:16; Mattheüs 11:12-13 Niet dat de heilige aartsvaders het moesten stellen zonder de prediking van de hoop op redding en eeuwig leven. Maar wat wij in het volle licht zien, hebben zij alleen gezien op afstand en achter gordijnen.

Waarom de kerk van God hoger moest opklimmen dan dit begin, legt Johannes de Doper uit: omdat Mozes de wet gegeven heeft, maar genade en waarheid gekomen zijn door Jezus. Johannes 1:17 In de oude offers werd werkelijk verzoening beloofd. En de ark van het verbond was een betrouwbare waarborg van Gods vaderliefde. Toch zou dit niet meer dan een schaduw geweest zijn als het niet gebaseerd was op de genade van Christus. Daarin vind je het volledige, eeuwige fundament.

Dit moeten we dus vasthouden: de rituelen van de wet worden niet langer uitgevoerd. Maar doordat er een eind aan gekomen is, begrijpen we nog beter hoeveel nut ze hadden voordat Christus kwam. Want door de rituelen te laten ophouden, heeft Hij hun kracht en effect met zijn dood bezegeld.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in