2.4.5 – Bewijs uit de Schrift dat God Satan gebruikt voor zijn doel

0
225

Verder zal uit één Schriftpassage duidelijk genoeg blijken dat de bediening van Satan eraan te pas komt om verworpenen ergens toe aan te zetten, telkens als de Heer hen in zijn voorzienigheid voor dit of dat bestemt. Want in het boek 1 Samuël wordt meer dan eens gezegd dat een slechte geest van de Heer of een slechte geest die bij de Heer vandaan kwam Saul kwelde of verliet. 1 Samuël 16:4; 18:10; 19:9 We mogen dat niet op de Heilige Geest laten slaan. Dus wordt een onreine geest een geest van God genoemd. Want hij gehoorzaamt de wil en de macht van God. Daarom is hij in wat hij doet eerder een instrument van God, dan dat hij op eigen initiatief handelt.

2.4.5 – Bewijs uit de Schrift dat God Satan gebruikt voor zijn doel

Hier moeten we nog aan toevoegen wat Paulus leert: God zendt verworpenen een kracht die hen laat dwalen en hen verleidt. Wie de waarheid niet gehoorzaamd hebben, gaan dan de leugen geloven. 2 Thessalonicenzen 2:10-11

Toch is er in een en dezelfde daad altijd een groot verschil tussen wat de Heer doet en wat Satan en de goddelozen ondernemen. De Heer heeft de slechte instrumenten in zijn macht. Hij kan hen sturen waarheen Hij maar wil en Hij zorgt ervoor dat ze zijn rechtvaardigheid dienen. Maar zij zijn slecht en daarom brengen ze ook inderdaad de misdaden voort die hun bedorven natuur meebrengt.

Wat verder nog kan dienen om Gods majesteit te bevrijden van laster en om de goddelozen hun tegenargumenten te ontnemen, heb ik al besproken in het hoofdstuk over de voorzienigheid. Hier wilde ik alleen beknopt laten zien hoe Satan regeert in een verworpen mens en hoe de Heer in hen beiden werkt.

Bestellen?

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in