2.2.18 – De mens is er blind voor wie God is

0
376

Nu moet ik bespreken wat het menselijk verstand kan onderscheiden als het aankomt op Gods koninkrijk en op geestelijk inzicht. Dat geestelijk inzicht bestaat vooral uit drie dingen: God kennen, zijn vaderliefde kennen voor ons die de basis is voor ons welzijn en weten hoe we ons leven moeten inrichten volgens de norm van de wet.

Wat betreft de eerste twee dingen – en dan vooral wat betreft het tweede – zijn de meest begaafde mensen stekeblind. Ik ontken niet dat je bij de filosofen scherpzinnige en toepasselijke uitspraken kunt lezen over God. Maar toch proef je er altijd een fantasie in die je doet duizelen. Zoals ik hierboven gezegd heb, heeft de Heer hun wel een klein beetje laten proeven van zijn goddelijkheid. Want Hij wilde niet dat ze zich zouden kunnen verschuilen achter onwetendheid. Ook heeft Hij hen er soms toe aangezet bepaalde dingen te zeggen. Door hun eigen belijdenis daarvan hadden ze dan overtuigd kunnen worden. Maar wat ze zagen, bracht hen door hun manier van kijken absoluut niet dichter bij de waarheid. Laat staan dat ze die konden bereiken.

Het ging met hen net als met iemand die ’s nachts door het veld loopt. Eén ogenblik ziet hij zover het oog reikt de bliksem flitsen. Maar dat duurt maar zo kort dat hij nog geen voet kan verzetten of de duisternis van de nacht omhult hem weer. Laat staan dat dat licht hem zou kunnen helpen als een gids op zijn pad.

Bovendien, hun boeken mogen dan enkele haast toevallige druppeltjes van de waarheid bevatten, maar met hoeveel monsterlijke leugens zijn ze niet besmeurd?

Kortom, ze hebben nooit iets opgesnoven van de zekerheid dat God ons goedgezind is, iets dat het verstand van mensen onvermijdelijk met een immense vrees moet vervullen. De mens komt met zijn verstand dus geen stap dichter bij deze waarheid. Hij streeft die niet eens na en hij is er niet op gericht dat hij zou begrijpen wie de echte God is en wie Hij voor ons wil zijn.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in