Insitutie Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.17 – Christus’ verdienste 2.17.6 – Christus heeft niets voor zichzelf verdiend

2.17.6 – Christus heeft niets voor zichzelf verdiend

Petrus Lombardus en de scholastici stellen de vraag of Christus ook iets voor zichzelf verdiend heeft.1 Dat doen ze uit een dwaze nieuwsgierigheid. En als ze beweren dat Christus inderdaad iets voor zichzelf verdiend heeft, dan is dat een brutale uitspraak. Want waar zou het voor nodig geweest zijn dat de enige Zoon van God neerdaalde uit de hemel om voor zichzelf iets nieuws te verdienen? En God maakt aan alle twijfel een eind als Hij zijn plan uiteenzet. Er wordt immers niet gezegd dat de Vader in wat de Zoon verdiend heeft, in de behoeften van de Zoon voorzag. Nee, er wordt gezegd dat Hij de Zoon heeft overgegeven in de dood en Hem niet gespaard heeft omdat Hij de wereld liefhad. Romeinen 8:32-37; Johannes 3:16

Ook moeten we erop letten hoe de profeten het zeggen: ‘Een kind is ons geboren.’ Jesaja 9:5 En: ‘Verheug je, dochter Sion, kijk, je koning komt naar je toe!’ Zacharia 9:9 Bovendien zou het helemaal niets te betekenen hebben dat Paulus zo hoog opgeeft van het bewijs van Christus’ liefde dat Hij voor zijn vijanden de dood ondergaan heeft. Romeinen 5:10 Want daaruit kunnen we concluderen dat Christus geen rekening heeft gehouden met zichzelf. En dat bevestigt Hij duidelijk als Hij zegt: ‘Ik heilig Mijzelf voor hen.’ Johannes 17:19 Hij verklaart dus dat Hij niets voor zichzelf verdient. Want wat zijn heiligheid oplevert, geeft Hij aan anderen. En dat is vast en zeker heel opmerkelijk: om zich volledig te wijden aan ons behoud, heeft Christus in zekere zin zichzelf vergeten!

Maar de geleerden van de Sorbonne-universiteit in Parijs verdraaien deze uitspraak van Paulus: ‘Daarom heeft de Vader Hem verhoogd en Hem een naam gegeven …’ Filippenzen 2:9 Zij maken ervan dat God Christus verhoogd heeft omdat Hij zichzelf vernederd heeft. Maar hoe kon Hij het als mens verdienen om rechter te zijn over de wereld en het hoofd van de engelen, hoe kon Hij het verdienen dat God Hem het hoogste gezag zou geven en dat in Hem een majesteit zou huizen die alle krachten van engelen en mensen meer dan duizendmaal te boven gaat? Maar de simpele oplossing is gewoon dat Paulus het hier niet heeft over de reden waarom Christus verhoogd is. Hij laat alleen de volgorde zien. Die moet voor ons een voorbeeld zijn. Hij wilde niets anders zeggen dan wat ook ergens anders gezegd wordt: Christus moest lijden en zo de glorie van de Vader binnengaan. Lucas 24:26

1Petrus Lombardus, Sententiae III, 18,1.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.