2.17.3 – Christus heeft Gods genade voor ons echt verdiend

0
271

En inderdaad heeft Christus door zijn gehoorzaamheid werkelijk bij de Vader genade voor ons verworven en verdiend. Dat blijkt onweerlegbaar uit verschillende passages uit de Schrift. Want ik beschouw dit als een vaststaand feit: als Christus voor onze zonden betaald heeft, als Hij de straf die wij verdiend hadden, voldaan heeft en als Hij als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen geleden heeft – dan heeft Hij voor ons ons behoud verworven. En ‘verworven’ komt op hetzelfde neer als ‘verdiend’.

Volgens Paulus zijn wij verzoend en hebben wij verzoening gekregen door Christus’ dood. Romeinen 5:11 Maar er hoeft alleen verzoening plaats te vinden als er eerst iemand gekwetst is, als er haat en een breuk aan voorafgegaan is. Paulus bedoelt dus dat God, die ons vanwege onze zonde haatte, door de dood van zijn Zoon tevredengesteld is, zodat Hij ons genadig is. En we moeten goed op de tegenstelling letten die even later volgt: ‘Zoals door de overtreding van één velen zondaren gemaakt zijn, zo zullen wij door de gehoorzaamheid van één rechtvaardigen gemaakt worden.’ Romeinen 5:19 Want daarmee bedoelt Paulus: zoals wij door de zonde van Adam van God vervreemd geraakt zijn en bestemd waren om verloren te gaan, zo worden wij door de gehoorzaamheid van Christus in genade aangenomen als rechtvaardigen. Dat het werkwoord in de toekomende tijd staat, sluit niet uit dat we nu al rechtvaardig zijn. Dat blijkt uit de context. Want eerder had hij gezegd dat de genadegave te midden van veel overtredingen toch rechtvaardiging betekent. Romeinen 5:16

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in