Insitutie Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.17 – Christus’ verdienste 2.17.2 – Het onderscheid tussen Gods genade en Christus’ verdienste

2.17.2 – Het onderscheid tussen Gods genade en Christus’ verdienste

Dit onderscheid tussen Gods genade en Christus’ verdienste is gebaseerd op heel veel passages uit de Schrift. ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.’ Johannes 3:16 We zien dat Gods liefde op de eerste plek staat, als de ultieme oorzaak en oorsprong. En het geloof in Christus volgt daarop als tweede en meer directe oorzaak. Als je daartegen inbrengt dat Christus alleen logisch gezien een oorzaak is – dat wil zeggen dat Hij op zichzelf gezien geen werkelijk effect heeft – dan maak je Hem minder belangrijk dan deze woorden impliceren. We krijgen rechtvaardigheid door geloof in Hem. Als dat zo is, dan moet de aanleiding voor ons behoud ook in Hem te vinden zijn. En meerdere Schriftpassages bewijzen dat ook. ‘Wij hebben niet eerst God liefgehad, maar Hij heeft eerst ons liefgehad en zijn Zoon gezonden als verzoening voor onze zonden.’ 1 Johannes 4:10 Die woorden laten duidelijk zien dat God Christus heeft aangesteld als het middel voor de verzoening, zodat niets zijn liefde voor ons in de weg zou staan.

En dat woord ‘verzoening’ weegt zwaar. Want in de tijd dat God ons liefhad, was Hij tegelijk ook boos op ons, op een manier die niet in woorden valt uit te leggen, totdat Hij in Christus verzoend was. Daarop slaan al deze uitspraken: ‘Hij verzoent onze zonden.’ 1 Johannes 2:2 En: ‘Het heeft God behaagd door Hem alle dingen met zichzelf te verzoenen, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, door Hem …’ Kolossenzen 1:20 En: ‘In Christus verzoende God de wereld met zichzelf. Want Hij rekende de mensen hun zonden niet aan.’ 2 Korinthiërs 5:19 En: ‘Hij heeft ons genade bewezen in zijn geliefde Zoon.’ Efeziërs 1:6 En: ‘Om hen beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis.’ Efeziërs 2:16

De reden voor dit mysterie kunnen we vinden in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. Daar leert Paulus dat wij in Christus zijn uitverkoren. En dan voegt hij eraan toe dat wij ook in Hem genade gekregen hebben. Efeziërs 1:4-6 Hoe ging God degenen die Hij voor de schepping van de wereld liefhad met zijn genade omhelzen? Doordat Hij hun zijn liefde bewees toen Hij verzoend was door het bloed van Christus! Want God is de bron van alle rechtvaardigheid. Dus kon het niet anders of zolang de mens zondaar was, was God zijn vijand en rechter. Daarom is het terecht dat Gods liefde zo begint, zoals Paulus dat beschrijft: ‘Hij die geen zonde kende, is voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij in Hem Gods rechtvaardigheid zouden worden.’ 2 Korinthiërs 5:21 Want Paulus maakt duidelijk dat wij door het offer gratis rechtvaardigheid gekregen hebben, zodat God blij zou zijn met ons, die van nature kinderen van Gods woede Efeziërs 2:3 en door de zonde van Hem vervreemd zijn.

Maar dit onderscheid wordt ook expliciet aangegeven telkens als Gods liefde gekoppeld wordt aan Christus’ genade. Dat betekent dus dat Christus ons iets geeft van wat Hij verworven heeft. Anders zou het ongepast zijn dat Hij, los van de Vader, de eer krijgt dat het zijn genade is en dat die van Hem komt.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.