2.16.3 – We verdienen Gods woede, maar krijgen Gods liefde

0
418

Dit wordt dus zo gezegd omdat ons begrip zwak is. Toch is het wel waar. Want God is het toppunt van rechtvaardigheid. Hij kan de onrechtvaardigheid die Hij in ons allemaal ziet niet liefhebben. Allemaal hebben we dus iets in ons dat Gods woede verdient. Wat betreft onze bedorven aard en ons slechte leven dat daarop volgt, staan we daarom inderdaad allemaal schuldig voor Gods ogen. We zijn geboren om veroordeeld te worden tot de hel. Maar de Heer wil niet vernietigen wat in ons van Hem is. Daarom vindt Hij toch nog iets wat Hij uit welwillendheid liefheeft. Want ook al zijn we dankzij onze eigen schuld zondaren, we blijven toch zijn schepselen. Ook al hebben wij ons de dood op de hals gehaald, toch had Hij ons voor het leven geschapen. Dus alleen doordat Hij ons liefheeft, zonder dat we dat verdienen, wordt Hij ertoe aangezet om ons in genade aan te nemen.

Maar er woedt een eeuwige en onverzoenlijke strijd tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Daarom kan God ons niet volledig aannemen zolang wij nog zondaren blijven. Om zich volledig met ons te verzoenen, moet Hij dus elke reden voor vijandschap wegnemen. Nadat Hij de verzoening in de dood van Christus gepresenteerd heeft, wist Hij daarom al het kwaad uit dat in ons is. Eerst waren we vies en smerig, maar nu mogen we Hem rechtvaardig en heilig onder ogen komen.

Daarom gaat de liefde van God de Vader vooraf aan onze verzoening in Christus. Sterker nog, Hij verzoent zich pas met ons nadat en omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Maar in ons blijft nog de onrechtvaardigheid waarmee we Gods verontwaardiging verdienen en waardoor we voor zijn ogen vervloekt en veroordeeld worden. Die verdwijnt pas als Christus ons met zijn dood te hulp komt. Daarom zijn we pas volledig en hecht aan God verbonden als Christus ons met Hem verbindt. Dus als we onszelf ervan willen overtuigen dat God zich met ons verzoend heeft en ons goedgezind is, dan moeten we onze ogen en ons hart alleen op Christus richten. Want alleen via Hem kunnen we voorkomen dat onze zonden ons worden aangerekend. Zouden ze ons wel worden aangerekend, dan zou dat Gods woede betekenen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in