2.16.2 – Gods liefde en woede

Maar voor we verder gaan, moeten we ons in het voorbijgaan afvragen hoe het kan dat dezelfde God die in zijn barmhartigheid de eerste stap gezet heeft, onze vijand was zolang Hij nog niet door Christus met ons verzoend was. Want hoe kon Hij ons in zijn eniggeboren Zoon een bijzonder bewijs van zijn liefde geven als Hij ons niet eerst met onverdiende genegenheid omhelsd had? We lijken hier dus op een tegenstrijdigheid te stuiten en dat probleem moet ik oplossen.

De Geest zegt het in de Schrift ongeveer zo: God stond vijandig tegenover de mensen, totdat zij door de dood van Christus weer in genade aangenomen zijn. Romeinen 5:10 Ze waren vervloekt, totdat hun zonden door zijn offer verzoend zijn. Galaten 3:10-13 Ze waren van God vervreemd, totdat ze door zijn lichaam zijn aangenomen om met Hem verbonden te zijn. Kolossenzen 1:21-22 Dit soort uitspraken is aangepast aan ons begrip, zodat we extra goed kunnen begrijpen hoe ellendig en catastrofaal onze toestand is buiten Christus. Want als niet met duidelijke woorden gezegd werd dat Gods woede en wraak en de eeuwige dood op ons drukten, zouden we veel minder goed begrijpen hoe ellendig we eraan toe zouden zijn zonder Gods barmhartigheid. En dan zouden we de zegen van de verlossing niet op waarde schatten.

Stel bijvoorbeeld dat iemand deze woorden zou horen: ‘Als God in de tijd dat jij nog een zondaar was jou had gehaat en je verworpen had, zoals je verdiende, dan wachtte jou een vreselijke ondergang. Maar Hij heeft je uit eigen beweging en door zijn onverdiende welwillendheid uit genade gered. Hij heeft je niet van Hem laten vervreemden. Zo heeft Hij je uit dat gevaar bevrijd.’ Als iemand deze woorden hoort, zal hij daar wel door geraakt worden en enigszins aanvoelen hoeveel hij aan Gods barmhartigheid te danken heeft.

Maar stel nu dat hij hoort wat de Schrift leert: ‘Je was van God vervreemd door je zonde. Je was een erfgenaam van Gods woede, onderworpen aan de vloek van de eeuwige dood, uitgesloten van alle hoop op redding, vervreemd van elke zegen van God, een slaaf van Satan, gevangen onder het juk van de zonde. Kortom, je was bestemd voor een afschuwelijke ondergang, je zat daar al middenin. Maar Christus is als advocaat tussenbeide gekomen. De straf, die in overeenstemming met Gods rechtvaardig oordeel alle zondaren boven het hoofd hing, heeft Hij op zich genomen en betaald. De verkeerde dingen waardoor God ons haatte, heeft Hij met zijn bloed voldaan. Door dat zoenoffer heeft Hij God de Vader genoegdoening gegeven en Hem verzoend. Doordat Christus tussenbeide kwam, is Gods woede gestild. Op dat fundament rust de vrede tussen God en mensen, deze band houdt zijn welwillendheid tegenover ons vast.’ Als iemand dit hoort, zal hij daardoor dan niet extra geraakt worden, omdat hem extra levendig getekend wordt hoe groot de ellende was waaruit hij verlost is?

Kortom, wij kunnen het leven in Gods barmhartigheid niet begerig genoeg vastpakken en met gepaste dankbaarheid aannemen. Dat kunnen we alleen als we eerst geraakt en verslagen worden door vrees voor Gods woede en angst voor de eeuwige dood. Daarom onderwijst de heilige leer ons zo dat we leren zien dat God zonder Christus in zekere zin vijandig tegenover ons staat en dat zijn hand gewapend is om ons te vernietigen. Want we moeten zijn welwillendheid en vaderliefde alleen omhelzen in Christus.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.