2.16.19 – Christus alleen

0
406

We zien dus dat Christus ons behoud bevat, niet allen het geheel, maar ook elk afzonderlijk onderdeel. Daarom moeten we oppassen dat we zelfs geen heel klein stukje van ons behoud bij iemand anders zoeken.

Zoek je redding? Alleen de naam Jezus al leert ons dat die bij Hem te vinden is. Handelingen 4:12 Verlang je naar andere gaven van de Geest, welke dan ook? Je vindt ze in Christus’ zalving. Kracht? Die ligt in zijn regering. Reinheid? Die zie je in zijn conceptie. Liefde? Die zie je in zijn geboorte, waarin Hij ons in alles gelijk werd om te leren met ons mee te lijden. Verlossing? Die vind je in zijn lijden. Vrijspraak? Die vind je in zijn veroordeling. Kwijtschelding van de vloek? Die vind je in zijn kruis. Betaling van de schuld? Die vind je in zijn offer. Reiniging? Die vind je in zijn bloed. Verzoening? Die vind je in zijn neerdalen in de hel. Het doden van je vlees? Dat vind je in zijn graf. Een nieuw leven? Dat vind je in zijn opstanding. Onsterfelijkheid? Die vind je ook in zijn opstanding. Het erven van het hemelse koninkrijk? Dat vind je in zijn hemelvaart. Bescherming, veiligheid, overvloed en rijkdom aan alle mogelijke zegeningen? Die vind je in zijn koningschap. Rust in afwachting van zijn oordeel? Die vind je in de macht die Hem gegeven is om te oordelen.

Kortom, Hij vormt een schatkamer van allerlei soorten zegeningen. Als we ons daarmee willen verzadigen, moeten we die dus uit Hem putten en nergens anders uit. Want als je niet met Hem tevreden bent en dan hier, dan daar ronddwaalt omdat je het van allerlei andere dingen verwacht – dan blijf je niet op het juiste pad, zelfs al richt je je blik in de eerste plaats op Hem. Want je wijdt ook een deel van je gedachten aan iets anders. Maar dit gebrek aan vertrouwen kan niet bij je binnensluipen als je eenmaal goed bekend bent met de overvloed van zijn zegeningen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in