2.16.17 – Christus zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen

0
351

Christus geeft de zijnen weliswaar bewijzen dat Hij met zijn kracht zeer aanwezig is. Maar die bewijzen zijn nogal onduidelijk. Zijn koninkrijk ligt op aarde een beetje verborgen onder de lage positie van het vlees. Daarom is het volledig terecht dat we in het geloof geroepen worden om na te denken over zijn zichtbare aanwezigheid die Hij op de laatste dag zal openbaren. Want Hij zal in een zichtbare gedaante neerdalen uit de hemel, net zo als zijn leerlingen Hem hebben zien opvaren. Handelingen 1:11; Mattheüs 24:30 En Hij zal voor iedereen verschijnen met de onuitsprekelijke majesteit van zijn koningschap, met de glans van onsterfelijkheid, met de immense macht van zijn goddelijkheid, met een escorte van engelen.

Daarom wordt ons dus bevolen dat we naar Hem moeten uitkijken als verlosser, op die dag waarop Hij de schapen zal scheiden van de bokken, de uitverkorenen van de verworpenen. Mattheüs 25:31-33 En niemand zal dan aan zijn oordeel kunnen ontkomen. Niemand van de levenden en ook niemand van de doden. Want vanuit de uithoeken van de hemelkoepel zal de klank van de bazuin gehoord worden. Die daagt iedereen voor zijn rechterstoel, zowel wie op die dag nog in leven zijn als wie eerder al door de dood uit de gemeenschap van de levenden zijn weggenomen. 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Er zijn mensen die de woorden ‘de levenden en de doden’ hier opvatten als ‘de goeden en de slechten’. En inderdaad zien we dat sommigen van de oude schrijvers geaarzeld hebben hoe ze dit artikel moesten uitleggen. Maar de betekenis die ik net gegeven heb, is niet alleen helder en duidelijk. Het is ook de uitleg die verreweg het beste past bij de twaalf artikelen van het geloof. Want het staat vast dat die zo geformuleerd zijn dat het gewone volk ze kan begrijpen. En dat is niet in strijd met wat de apostel verklaart, dat alle mensen ooit moeten sterven. Hebreeën 9:27 Zij die bij het laatste oordeel nog in dit sterfelijke leven overgebleven zijn, zullen niet sterven op de gewone, natuurlijke manier. Maar de verandering die ze zullen ondergaan, lijkt op de dood en daarom is het niet ongepast om die verandering ‘dood’ te noemen. Niet iedereen zal inslapen. Maar het is wel zeker dat iedereen veranderd zal worden. 1 Korinthiërs 15:51 Wat houdt dat in? Hun sterfelijk lichaam zal in één ogenblik verdwijnen en verslonden worden en veranderen in een compleet nieuwe natuur. Niemand kan ontkennen dat die verdwijning van het vlees een dood is.

Ondertussen is het nog steeds waar dat de levenden en de doden gedaagd zullen worden voor het oordeel. Want de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen zij die nog in leven gebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de lucht, de Heer tegemoet. 1 Thessalonicenzen 4:16-17 En het is inderdaad waarschijnlijk dat dit artikel ontleend is aan een preek van Petrus waar Lucas van vertelt Handelingen 10:42 en een plechtige bezwering van Paulus aan Timotheüs. Timotheüs 4:1

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in