2.16.13 – Christus is op de derde dag opgestaan uit de doden

Dan komt nu de opstanding uit de doden. Zonder Christus’ opstanding zou wat ik tot nu toe gezegd heb onvolledig zijn. Want uit het kruis, de dood en de begrafenis van Christus blijkt alleen maar zwakheid. Maar geloof moet over al die dingen heen springen om op volle sterkte te komen. Weliswaar is in Christus’ dood onze redding volledig vervuld. Want daardoor zijn wij met God verzoend, is er aan zijn rechtvaardig oordeel voldaan, is de vloek weggenomen en is de straf betaald. Maar toch wordt er gezegd dat wij niet door Christus’ dood, maar door zijn opstanding opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. 1 Petrus 1:3 Doordat Hij opstond, kwam Christus tevoorschijn als overwinnaar op de dood. En daarom ligt ook de overwinning van ons geloof alleen in zijn opstanding.

De woorden van Paulus maken nog duidelijker hoe dit zit. Want hij zegt dat Christus gestorven is om onze zonden en opgewekt om ons te rechtvaardigen. Romeinen 4:25 Alsof hij wilde zeggen dat door Christus’ dood de zonde is weggenomen en door zijn opstanding de rechtvaardigheid vernieuwd en hersteld is. Want hoe had Christus ons van de dood kunnen bevrijden als Hij zelf onder de dood bezweken was? Hoe had Hij ons de overwinning kunnen bezorgen als Hij in de strijd het onderspit gedolven had? Daarom verdelen we de bouwstenen van ons behoud zo over Christus’ dood en opstanding: door zijn dood is de zonde vernietigd en de dood verslonden en door zijn opstanding is de rechtvaardigheid hersteld en het leven weer opgericht. Maar dan wel zo: de betekenis en het effect van zijn dood krijgen we door de zegen van zijn opstanding.

Daarom zegt Paulus dat de opstanding bewees dat Christus Gods Zoon was. Romeinen 1:4 Want toen heeft Hij pas zijn hemelse macht laten zien. Die macht vormt zowel een heldere spiegel van zijn God zijn als een solide basis voor ons geloof. Zo leert Paulus ook ergens anders dat Christus geleden heeft volgens de zwakheid van zijn vlees, maar opgestaan is door de kracht van de Geest. 2 Korinthiërs 13:4 En als hij het ergens anders over de volmaaktheid heeft, bedoelt hij hetzelfde als hij zegt: ‘Opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding.’ Maar meteen daarna voegt hij eraan toe: ‘En het delen in zijn dood.’ Filippenzen 3:10

En dat klopt precies met een uitspraak van Petrus: God heeft Christus uit de doden opgewekt en zijn glorie laten schitteren zodat ons geloof en onze hoop op God gericht zouden zijn. 1 Petrus 1:21 Niet dat ons geloof op basis van Christus’ dood wankel zou staan. Maar omdat de kracht van God die ons in het geloof bewaart zich vooral openbaart in de opstanding.

We moeten daarom in gedachten houden dat, telkens als alleen Christus’ dood genoemd wordt, daarmee tegelijk ook bedoeld wordt wat hoort bij zijn opstanding. En ook dat op dezelfde manier, telkens als alleen zijn opstanding genoemd wordt, daarmee tegelijk ook bedoeld wordt wat specifiek op zijn dood van toepassing is.

Maar doordat Christus opstond, heeft Hij de prijs van de overwinning gekregen. Zo werd Hij de opstanding en het leven. Daarom stelt Paulus terecht dat er van geloof niets overblijft en dat het evangelie zinloos en vals is als de opstanding niet stevig in ons hart verankerd zit. 1 Korinthiërs 15:17 Daarom voegt hij ergens anders aan een lofprijzing op Christus’ dood tegen de verschrikkingen van de veroordeling het volgende toe om extra nadruk te geven: ‘Sterker nog, dezelfde die gestorven is, is opgestaan en verschijnt nu als middelaar voor Gods ogen.’ Romeinen 8:34

Hiervóór heb ik uitgelegd dat het afsterven van ons vlees afhankelijk is van het delen in het kruis. Nu moeten we begrijpen dat op dezelfde manier zijn opstanding ons een andere vrucht oplevert, die daarmee correspondeert. ‘Want,’ zegt de apostel Paulus, ‘wij zijn geënt in dezelfde dood als die van Hem, om ook te delen in zijn opstanding en te wandelen in een nieuw leven.’ Romeinen 6:4-5 En ergens anders ontleent hij aan het feit dat wij met Christus gestorven zijn het bewijs dat we op aarde onze ledematen moeten doden. Op dezelfde manier leidt hij ook uit het feit dat wij met Christus opgestaan zijn af dat wij de dingen moeten zoeken die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:1-5 En die woorden zijn voor ons niet alleen maar een uitnodiging om een nieuw leven na te streven door het voorbeeld te volgen van de uit de doden opgewekte Christus. Het is voor ons ook een les dat we door zijn kracht opnieuw geboren worden tot rechtvaardigheid. Als derde vrucht levert Christus’ opstanding ons op dat we daarin een waarborg gekregen hebben van onze eigen opstanding. Want vast en zeker vormt Christus’ opstanding het betrouwbaarste fundament voor onze eigen opstanding. De apostel behandelt dat nog uitgebreider in 1 Korinthiërs 15.

In het voorbijgaan moet ik nog opmerken dat er gezegd wordt dat Christus is opgestaan uit de ‘doden’. Die woorden drukken zowel de waarheid van zijn dood als van zijn opstanding uit. Alsof er gezegd werd dat Hij dezelfde dood gestorven is die alle mensen van nature sterven en dat Hij de onsterfelijkheid gekregen heeft in hetzelfde sterfelijke vlees, dat Hij aangenomen had.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.