2.15.2 – Christus heeft de volmaakte wijsheid onderwezen

0
327

Verder moeten we opmerken dat de naam ‘Christus’ – Grieks voor ‘gezalfde’ – op deze drie taken slaat. Want we weten dat volgens de wet zowel de profeten als de priesters en de koningen met heilige olie gezalfd werden. Daarom heeft de beloofde middelaar ook de bekende naam ‘Messias’ – Hebreeuws voor ‘gezalfde’ – gekregen. Ik geef toe dat Hij vooral met het oog op het koningschap Messias genoemd is. Dat heb ik ergens anders ook laten zien. Toch blijft er ook ruimte voor de zalving als profeet en als priester. Dat mogen we niet negeren.

De zalving als profeet wordt uitdrukkelijk genoemd bij Jesaja, met deze woorden: ‘De Geest van de Heer Jehova is op mij. Want Jehova heeft mij gezalfd om aan zachtmoedigen een blijde boodschap te brengen, om aan mensen met een gebroken hart genezing te brengen, om gevangen vrij te verklaren, om het jaar van genade uit te roepen …’ Jesaja 61:1-2; Lucas 4:18-19 We zien dat Christus gezalfd is met de Geest om de genade van de Vader te verkondigen en om daarvan te getuigen. En dat niet op de normale manier. Want er wordt onderscheid gemaakt tussen Hem en de andere leraren die dezelfde taak hadden.

Aan de andere kant moeten we hier ook opmerken dat Hij die zalving niet alleen voor zichzelf gekregen heeft, om te fungeren als leraar. Hij heeft die zalving ook gekregen voor zijn hele lichaam. Want dankzij die zalving zou door de kracht van de Geest het evangelie continu gepredikt worden. Ondertussen blijft overeind staan dat door de komst van Christus de leer compleet is en dat er een eind gekomen is aan alle profetieën. Wie met het evangelie niet tevreden is en daar nog iets extra’s aan wil toevoegen, doet afbreuk aan Christus’ gezag. Want Hij is met een speciaal voorrecht boven alle anderen verheven door de stem die uit de hemel klonk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem.’ Mattheüs 17:5 Daarna is de zalving van het hoofd uitgebreid tot de ledematen, zoals Joël voorzegd had: ‘Jullie zonen zullen profeteren en jullie dochters zullen visioenen zien …’ Joël 2:28 (3:1)

Maar Paulus zegt dat wij Christus gekregen hebben als wijsheid 1 Korinthiërs 1:30 en ergens anders dat alle schatten van wijsheid en kennis in Hem verborgen liggen. Kolossenzen 2:3 Dat heeft echter een iets andere betekenis: buiten Hem hoeven we niets te weten. En ieder die door geloof begrijpt wie Christus is, heeft de onmetelijke zegeningen uit de hemel volledig in handen. Daarom schrijft Paulus ergens anders: ‘Ik heb mij voorgenomen om niets te weten, behalve Jezus Christus en dan ook nog de gekruisigde.’ 1 Korinthiërs 2:2 En dat is volkomen waar. Want het is niet toegestaan om verder te gaan dan de eenvoud van het evangelie. En dat is het doel van Christus’ profetische waardigheid: we moeten weten dat de leer die Hij geleerd heeft alle onderdelen omvat van de volmaakte wijsheid.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in