2.14.6 – Gods Zoon en mensenzoon

Als Christus, zeg maar, pas begonnen is Gods Zoon te zijn op het moment dat Hij in het vlees geopenbaard werd, dan betekent dat dat Hij ook Gods Zoon was wat betreft zijn menselijke natuur. Servet en meer van zulke krankzinnigen stellen dat Christus Gods Zoon was omdat Hij verschenen is in het vlees. Buiten dat vlees zou Hij die naam niet kunnen dragen.

Maar ze moeten mij maar eens antwoord geven op de vraag of Christus Gods Zoon was volgens en wat betreft beide naturen. Want ze kletsen maar wat. Paulus leert iets heel anders. Ik geef wel toe dat Christus Gods Zoon genoemd wordt in zijn menselijk vlees. Niet zoals de gelovigen. Die worden alleen Gods kinderen genoemd omdat ze uit genade geadopteerd zijn. Maar Christus is een echte en natuurlijke en dus de enige Zoon. Dat kenmerk onderscheid Hem van alle anderen. God keurt ons, die opnieuw geboren zijn in een nieuw leven, het waard dat wij zijn kinderen genoemd worden. Maar Christus alleen krijgt van Hem de naam van echte eniggeboren Zoon. Maar hoe kan Hij tussen zoveel broers de enige zijn? Dat kan toch alleen maar omdat Hij van nature heeft wat wij cadeau gekregen hebben?

En deze eer omvat volgens ons heel de persoon van de middelaar. Hij is echt en in eigenlijke zin Gods Zoon. Hij die geboren is uit de maagd en zich aan het kruis als offer geeft aangeboden aan zijn Vader. Toch is Hij ook Gods Zoon wat betreft zijn God zijn. Paulus leert dat als hij zegt dat hij apart gezet is voor het evangelie van God, dat God van tevoren beloofd had over zijn Zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het zaad van David, van wie overtuigend bewezen is dat Hij de Zoon van God is. Romeinen 1:1-4 Paulus noemt Christus dus uitdrukkelijk de zoon van David wat betreft het vlees. Waarom zou hij dan nog apart zeggen dat bewezen is dat Hij Gods Zoon was? Daarmee wilde hij toch aangeven dat dit nog van iets anders afhing dan van het vlees?

Ergens anders zegt Paulus dat Christus geleden heeft door de zwakheid van het vlees en is opgestaan door de kracht van de Geest. 2 Korinthiërs 13:4 Op dezelfde manier maakt hij hier onderscheid tussen de twee naturen. Mijn tegenstanders moeten toch zeker toegeven dat Christus, zoals Hij dankzij zijn moeder een zoon van David genoemd wordt, zo ook dankzij zijn Vader een Zoon van God genoemd wordt. En dat dat laatste iets anders is, dat verschilt van zijn menselijke natuur. De Schrift geeft Hem steeds twee namen, het ene moment heet Hij Gods Zoon, het volgende moment een mensenzoon. Wat betreft die laatste aanduiding kan er geen discussie over bestaan dat Hij volgens de algemeen gebruikelijke Hebreeuwse manier van spreken een mensenzoon genoemd wordt omdat Hij afstamt van Adam. Aan de andere kant beweer ik dat Hij Gods Zoon genoemd wordt omdat Hij gezien zijn eeuwig wezen God is. Want dat Hij Gods Zoon genoemd wordt, moet je betrekken op zijn goddelijke natuur. En zo moet je het ook op zijn menselijke natuur laten slaan dat Hij een mensenzoon genoemd wordt.

Ten slotte, in deze passage die ik aangehaald heb – dat Christus wat betreft het vlees geboren is uit David, maar dat overtuigend bewezen is dat Hij de Zoon van God is – bedoelt Paulus hetzelfde als wanneer hij ergens anders leert dat Christus, die wat betreft het vlees uit de Joden stamt, God is en daarom voor eeuwig geprezen moet worden. Romeinen 9:5 In beide passages wijst Paulus op het onderscheid tussen de twee naturen. Hoe kunnen mijn tegenstanders dan ontkennen dat Christus Gods Zoon is wat betreft zijn goddelijke natuur, terwijl Hij ook een mensenzoon is wat betreft zijn vlees?

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.