2.12.3 – Omdat Christus zowel God als mens was, kon Hij onze schuld betalen

0
263

Het andere kernpunt van onze verzoening met God was dat de mens, die zichzelf bedorven had door zijn ongehoorzaamheid, dat moest herstellen door in plaats daarvan gehoorzaam te zijn, Gods vonnis moest voldoen en de straf voor de zonde moest betalen. Daarom is onze Heer verschenen als echt mens. Hij heeft de persoon en de naam van Adam aangenomen om in diens plaats de Vader gehoorzaam te zijn, om ons vlees aan te bieden als losprijs voor het rechtvaardige vonnis van God en om in dat vlees de straf te betalen die wij verdiend hadden.

Kortom, als Hij alleen God was, had Hij de dood niet kunnen ondergaan. Als Hij alleen mens was, had Hij de dood niet kunnen overwinnen. Daarom heeft Hij de menselijke en de goddelijke natuur met elkaar verenigd. Zo onderwierp Hij de zwakheid van de ene natuur aan de dood en bond Hij met de kracht van de andere natuur de strijd aan met de dood, om onze zonden te verzoenen en voor ons de overwinning te behalen.

Als je Christus zijn God zijn of zijn mens zijn afneemt, doe je dus zijn majesteit en glorie tekort of verduister je zijn goedheid. Maar aan de andere kant ben je niet minder onrechtvaardig tegenover de mensen. Want je brengt hun geloof aan het wankelen en je laat het ten val komen. Want dat geloof kan alleen overeind blijven als het op dit fundament rust.

Daar komt bij dat de verwachte verlosser de zoon was van Abraham en David, die God in de wet en de profeten beloofd had. Dat levert mensen met een vroom hart nog een tweede vrucht op: als ze naar zijn afkomst kijken, komen ze uit bij David en Abraham. En zo kunnen ze met nog meer zekerheid erkennen dat Hij de Christus is die in al die goddelijke uitspraken aangekondigd was.

Maar we moeten vooral beseffen wat ik zojuist heb uitgelegd: dat wij onze natuur delen met de Zoon van God, is voor ons een waarborg dat we één geworden zijn met Hem. Dat Hij de dood en de zonde overwonnen heeft gekleed in ons vlees, zodat het onze overwinning en onze zege zou zijn. Dat Hij het vlees dat Hij van ons gekregen heeft, geofferd heeft om verzoening te doen en zo onze schuld uit te wissen en Gods rechtvaardige woede te stoppen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in