2.11.13 – God verandert niet, maar past alleen de vorm aan

0
395

Ik geloof dat ik in deze vier of vijf punten heel het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament goed en betrouwbaar heb uitgelegd, voor zover dat nodig is voor eenvoudig onderwijs. Maar er zijn mensen die deze verandering in het bestuur van de kerk, deze verschillende manier van onderwijzen en deze wijziging in rituelen uitmaken voor iets heel absurds. Daarom moet ik ook op hen reageren voordat ik verderga met andere onderwerpen. En ik kan dat heel kort doen, omdat hun bezwaren niet zo overtuigend zijn dat ze nauwkeurig weerlegd moeten worden.

God blijft zichzelf altijd gelijk. Daarom, zeggen zij, is het ongepast dat Hij zo’n enorme verandering zou ondergaan dat Hij iets eerst beveelt en aanprijst en vervolgens afkeurt. Mijn antwoord is dat je niet moet concluderen dat God veranderlijk is omdat Hij verschillende vormen aanpast aan verschillende tijden, precies zo als het voor elke tijd het beste is. Een boer geeft zijn gezin ’s winters andere opdrachten dan ’s zomers. Toch zullen zij hem daarom nog niet van onevenwichtigheid beschuldigen of vinden dat hij afwijkt van de juiste manier om landbouw te bedrijven, die is vastgelegd in de onveranderlijke orde van de natuur. En een huisvader voedt zijn kinderen in hun kindertijd anders op dan als jongvolwassenen en als ze nog ouder zijn nog weer anders. Toch zullen we daarom nog niet zeggen dat hij wispelturig is of ontrouw aan zijn eigen opvattingen. Waarom brandmerken we God dan als grillig als Hij door geschikte en toepasselijke kenmerken onderscheid maakt tussen verschillende tijden?

De laatste vergelijking moet ons volledig tevreden stellen. Paulus vergelijkt de Joden met kinderen en de christenen met jongvolwassenen. Galaten 4:1-3 De Joden beperkte God tot de basisbeginselen. Dat paste bij hun leeftijd. Ons geeft Hij diepgaander en, zeg maar, volwassener onderwijs. Wat is er voor warrigs aan deze manier van besturen van God? Gods onveranderlijkheid blijkt uit het feit dat Hij aan alle tijden dezelfde leer gegeven heeft en dat Hij blijft eisen dat we zijn naam dienen, zoals Hij vanaf het begin bevolen heeft. Dat Hij de uiterlijke vorm en de manier gewijzigd heeft, bewijst niet dat Hij veranderingen ondergaat. Hij heeft zich op dat punt aangepast aan het begrip van de mensen, want dat verschilt en verandert.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in