2.10.22 – Jesaja en Daniël spreken onverhuld over de onsterfelijkheid

0
270

Maar als je alles probeert te reduceren tot zo’n schema, dan zou je absurd bezig zijn. Want er zijn enkele passages die onverhuld de toekomstige onsterfelijkheid laten zien die gelovigen te wachten staat in Gods koninkrijk. Sommige van die passages heb ik al aangehaald en er zijn nog heel veel meer van zulke passages. Vooral de volgende twee.

De ene passage is van Jesaja: ‘Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik voor mijn ogen plaats, zo zal ook jullie nageslacht voor mijn ogen staan. En maand na maand en sabbat na sabbat zal het zo zijn: alle stervelingen zullen Mij onder ogen komen om te aanbidden, zegt de HEER. En als ze naar buiten gaan, zullen ze de lijken zien van de mannen die tegen Mij gezondigd hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet gedoofd worden.’ Jesaja 66:22-24

De andere passage is van Daniël: ‘In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst die de kinderen van zijn volk bijstaat. Dan komt er een moeilijke tijd, zoals er nog nooit geweest is sinds er volken bestaan. En dan zal heel jouw volk verlost worden, iedereen die in het boek geschreven blijkt te staan. En van degenen die in het stof van de aarde slapen, zullen sommigen wakker worden om eeuwig te leven en anderen om eeuwig verafschuwd te worden.’ Daniël 12:1-2

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in