2.10.20 – Een sleutel om de overige profeten te lezen

0
254

Als ik bij de latere profeten kom, kunnen we daar vrij rondlopen alsof we op ons eigen terrein zijn. Bij David, Job en Samuël was het al niet moeilijk om te winnen, maar hier is het nog veel gemakkelijker. Want de Heer heeft bij het uitdelen van zijn verbond dit plan en deze volgorde gevolgd: hoe dichter men bij het verstrijken van de tijd kwam bij het moment dat de volle werkelijkheid geopenbaard zou worden, hoe meer licht Hij elke dag gaf. Daarom waren er in het begin, toen Adam de eerste belofte over redding kreeg, maar enkele kleine vonkjes zichtbaar. Daarna kwamen er steeds meer en ging er steeds meer licht schitteren. Dat werd vervolgens steeds beter zichtbaar. De lichtglans breidde zich steeds verder uit en uiteindelijk waren alle wolken verdreven en werd heel de wereld volledig verlicht door Christus, de zon van rechtvaardigheid. Maleachi 4:2 (3:20) Als we bij de profeten naar bewijs gaan zoeken om onze zaak te onderbouwen, hoeven we dus niet bang te zijn dat er geen bewijs is. Ik zie juist dat er een enorme hoeveelheid materiaal ligt dat mij veel meer tijd zou kosten dan de opzet van mijn werk toelaat. Want er zou genoeg materiaal zijn voor een dik boek. Bovendien vind ik dat ik met wat ik hiervóór gezegd heb al een weg gebaand heb, ook voor een lezer met weinig inzicht. Hij kan nu zelf onbelemmerd verdergaan. Daarom zie ik af van een uitgebreide behandeling, want dat is op dit moment niet meer zo nodig.

Wel waarschuw ik mijn lezers eerst nog even dat ze erom moeten denken de sleutel, die ik hun hiervóór in handen gegeven heb, ook te gebruiken om de weg gemakkelijk te maken. De profeten hebben het steeds over het geluk van het gelovige volk. Maar van dat geluk zie je in dit leven nauwelijks een heel klein spoortje. Mijn lezers moeten dan hun toevlucht nemen tot dit onderscheid: om Gods goedheid nog beter aan te prijzen schetsen de profeten die voor het volk door middel van tijdelijke zegeningen. Maar ze tekenen die dan zo dat hun gedachten daardoor buiten de aarde, buiten de onderdelen van deze wereld en deze voorbijgaande tijd gebracht zouden worden. Onontkoombaar moet zo’n tekening hen ertoe opwekken om te denken aan het volmaakte geluk in het toekomstige geestelijke leven.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in