2.10.16 – David erkende dat het goddelozen op aarde vaak beter gaat dan de gelovigen

0
335

En wat David overal zingt over de voorspoed van de gelovigen mag je alleen zo opvatten: het slaat op de openbaring van de hemelse glorie. Bijvoorbeeld als hij zegt: ‘De Heer bewaart de zielen van zijn heiligen. Hij zal hen bevrijden uit de hand van de zondaren. Het licht is opgegaan voor wie rechtvaardig is en de blijdschap is aangebroken voor wie oprecht van hart is.’ Psalm 97:10-11 En: ‘De rechtvaardigheid van de vrome bestaat voor eeuwig. Zijn hoorn zal eervol verheven worden. Wat de goddelozen willen, vergaat.’ Psalm 112:9-10 En: ‘Echt waar, de rechtvaardigen zullen uw naam belijden, de oprechten zullen voor uw ogen wonen.’ Psalm 140:14 En: ‘De rechtvaardige zal voor eeuwig herinnerd worden.’ Psalm 112:6 En: ‘De HEER zal de ziel van zijn dienaren verlossen.’ Psalm 34:23

De Heer geeft zijn dienaren immers vaak over aan goddelozen, zodat die met hen kunnen doen wat ze maar willen. Ze kunnen hen niet alleen kwellen, maar ook verscheuren en doden. Hij laat toe dat goeden in het donker wegkwijnen in het vuil, terwijl goddelozen haast schitteren onder de sterren. Hij verblijdt hen niet zo met de lieflijkheid van zijn gelaat dat ze altijd maar blij zijn. Ook zelf verzwijgt David niet dat gelovigen heel zware beproevingen moeten doorstaan als ze alleen maar letten op hoe de zaken er in het tegenwoordige leven voorstaan. Dan is het net alsof God geen genade kent en onschuld niet beloont. Juist goddelozen zijn vaak voorspoedig en gelukkig, terwijl vromen gebukt gaan onder spot, armoede, minachting en allerlei andere kruizen. Hij zegt : ‘Mijn voeten waren bijna afgeweken, mijn voetstappen waren bijna uitgegleden. Want het geluk van de dwazen kwelt mij, ik zie de voorspoed van de goddelozen.’ Ten slotte sluit hij zijn verhaal zo af: ‘Ik heb geprobeerd om dit te begrijpen, maar dat is te moeilijk voor mijn geest. Totdat ik het heiligdom van de Heer binnenga en begrijp hoe zij eindigen.’ Psalm 73:2-3; 73:16-17

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in