2.10.16 – David erkende dat het goddelozen op aarde vaak beter gaat dan de gelovigen

0
112

En wat David overal zingt over de voorspoed van de gelovigen mag je alleen zo opvatten: het slaat op de openbaring van de hemelse heerlijkheid. Bijvoorbeeld als hij zegt: ‘De Heer bewaart de zielen van zijn heiligen. Hij zal hen bevrijden uit de hand van de zondaars. Het licht is opgegaan voor wie rechtvaardig is en de blijdschap is aangebroken voor wie oprecht van hart is.’1 En: ‘De rechtvaardigheid van de vrome bestaat voor eeuwig. Zijn hoorn zal eervol verheven worden. Wat de goddelozen willen vergaat.’2 En: ‘Echt waar, de rechtvaardigen zullen uw naam belijden, de oprechten zullen voor uw ogen wonen.’3 En: ‘De rechtvaardige zal voor eeuwig herinnerd worden.’4 En: ‘De HEER zal de ziel van zijn dienaren verlossen.’5

De Heer geeft zijn dienaren immers vaak over aan de goddelozen, zodat die met hen kunnen doen wat ze maar willen. Ze kunnen hen niet alleen kwellen, maar ook verscheuren en doden. Hij laat toe dat de goeden in het donker wegkwijnen in het vuil, terwijl de goddelozen haast schitteren onder de sterren. Hij verblijdt hen niet zo met de lieflijkheid van zijn aangezicht dat ze altijd maar blij zijn. Ook zelf verzwijgt David niet dat de gelovigen heel zware beproevingen moeten doorstaan als ze alleen maar letten op hoe de zaken er in het tegenwoordige leven voorstaan. Dan is het net alsof God geen genade kent en onschuld niet beloont. Juist de goddelozen zijn vaak voorspoedig en gelukkig, terwijl de vromen gebukt gaan onder spot, armoede, minachting en allerlei andere kruizen. ‘Mijn voeten,’ zegt hij, ‘waren bijna afgeweken, mijn voetstappen waren bijna uitgegleden. Want het geluk van de dwazen kwelt mij, ik zie de voorspoed van de goddelozen.’ Ten slotte sluit hij zijn verhaal zo af: ‘Ik heb geprobeerd om dit te begrijpen, maar dat is te moeilijk voor mijn geest. Totdat ik het heiligdom van de Heer binnenga en begrijp hoe zij eindigen.’6

1Psalm 97:10-11

2Psalm 112:9-10

3Psalm 140:14

4Psalm 112:6

5Psalm 34:23

6Psalm 73:2-3; Psalm 73:16-17

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in