2.10.14 – Jacob hoopte op eeuwig leven

0
157

Kortom, het staat duidelijk vast dat ze bij al hun doen en laten in hun leven het geluk van het toekomstige leven op het oog hadden. Want waarom zou Jacob anders het eerstgeboorterecht zo graag gehad willen hebben? Hij nam grote risico’s om dat eerstgeboorterecht te krijgen. Hij moest ervoor in ballingschap en werd er bijna om onterfd. Genesis 27:41-28:5 En het leverde hem niets op, tenzij hij het oog had op een hogere zegen. Dat hij het zo zag, verklaart hij in de woorden die hij met zijn laatste adem uitsprak: ‘Ik wacht op uw redding, HEER!’ Genesis 49:18 Welke redding zou hij verwacht hebben op het moment dat hij de laatste adem uitblies, als hij in de dood niet het begin zag van een nieuw leven?

2.10.14 – Jacob hoopte op eeuwig leven

Maar waarom zouden we discussiëren over de heiligen en over Gods kinderen? Zelfs iemand die verder de waarheid probeerde te bestrijden, heeft iets van deze wetenschap geproefd! Want Bileam zei: ‘Ik zou graag sterven als een oprechte, graag zou ik net zo’n einde hebben als hij!’ Numeri 23:10 Wat bedoelde hij toen anders dan dat hij ervoer wat David later uitsprak? David zei: in de ogen van de HEER is de dood van de heiligen kostbaar, Psalm 116:14 maar de dood van de goddelozen is slecht. Psalm 34:22 Als de dood de allerlaatste grens zou zijn, zou je daarin geen verschil kunnen aanwijzen tussen een rechtvaardige en een goddeloze. Maar na hun dood wacht hun elk een ander lot. Dat is het verschil tussen hen!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in