10.6 – Het Oude Testament wijst vooruit naar de volle openbaring van de drie-eenheid

0
16

Zo komt al in de geschiedenis van Gods leiding met Israël, en hoe langer hoe helderder, het drievoudige onderscheid in het goddelijk wezen en werken voor de dag. Maar het Oude Testament bevat daarbij ook nog de belofte dat er in de toekomst een hogere en rijkere openbaring zal volgen. Israël immers verwierp het Woord van de Heer en deed zijn Heilige Geest verdriet. Jes. 63:10, Ps. 106:13 De openbaring van God in de Engel van het verbond en in de Geest van de Heer bleek onvoldoende te zijn. Als God zijn verbond wilde bevestigen en zijn belofte vervullen, dan was er een andere, hogere openbaring nodig.

En die werd door de profeten aangezegd. In de toekomst, in het laatste van de dagen, dan zal de Heer uit het midden van Israël een profeet laten opstaan zoals Mozes, bij wie de Heer zijn woorden in de mond zal leggen, Deut. 18:18 een priester die een priester in eeuwigheid zal zijn, volgens de orde van Melchizedek, Ps. 110:4 een koning uit het huis van David, 2 Sam. 7:12-16 een twijgje uit de afgehouwen tronk van Isaï, Jes. 11:1 een spruit die als koning zal regeren en recht en gerechtigheid op de aarde zal doen. Jes. 23:5 Mens zal Hij zijn, zoon van een vrouw, Jer. 7:14 zonder gestalte of heerlijkheid. Jes. 53:2 e.v. Maar tegelijk zal Hij Immanuel zijn, Jes. 7:14 de Heer onze gerechtigheid, Jes. 33:16 de Engel van het verbond, Mal. 3:1 de Heer zelf, die aan zijn volk verschijnt, Ps. 45:8, 110:1, Hos. 1:7, Mal. 3:1 die de naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst draagt. Jes. 9:5

En deze verschijning van de knecht van de Heer zal gevolgd worden door een rijkere bedeling van de Heilige Geest. In buitengewone mate zal die, als de Geest van de wijsheid en van het verstand, van de raad en van de sterkte, van de kennis en van de vrees voor de Heer, rusten op de Messias. Jes. 11:2, 42:1, 61:1 Maar verder zal Hij dan uitgestort worden over al het vlees, ‘over jullie zonen en dochters, jullie ouden en jongeren, jullie dienaren en dienaressen’ Joël 2:28-29, Jes. 32:15, 44:3, Ezech. 36:26-27, Zach. 12:10 en Hij zal allen een nieuw hart geven en een nieuwe geest, zodat ze in zijn verordeningen zullen wandelen en zijn bepalingen zullen bewaren en doen. Ezech. 11:19-20, 36:26-27, Jes. 31:31-34, 32:38-41

Zo wijst het Oude Testament zelf aan dat Gods volle openbaring zal bestaan uit de openbaring van zijn drie-enig wezen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in