InsitutieBoek 1 – God als schepper1.9 – Woord en Geest1.9.3 – Het Woord is het middel waardoor de Geest werkt

1.9.3 – Het Woord is het middel waardoor de Geest werkt

Fanatici steken de draak met ons omdat wij vasthouden aan de dodende letter. Maar op dat punt betalen ze de straf die staat op het minachten van de Schrift. Want als Paulus het heeft over de dodende letter, 2 Korinthiërs 3:6 strijdt hij tegen valse apostelen. Die prezen de wet aan zonder Christus en riepen zo het volk weg bij de zegen van het Nieuwe Testament. In het nieuwe verbond verplicht de Heer zich om zijn wet binnen in de gelovigen te graveren en in hun hart te schrijven. Jeremia 31:33 Daarom is de letter dood. En de wet van de Heer doodt degenen die de wet lezen, als de wet losgemaakt wordt van de genade van Christus. Want dan raakt de wet het hart niet, maar klinkt zij alleen in de oren.

1.9.3 – Het Woord is het middel waardoor de Geest werkt

Maar als de wet door de Geest effectief in het hart wordt ingeplant en als de wet Christus laat zien, dan is de wet een Woord van leven. Filippenzen 2:16 Dan bekeert de wet de ziel, leert de wet wijsheid aan eenvoudigen, enzovoort. Psalm 19:8 Ja, op dezelfde plaats waar Paulus spreekt over de dode letter, noemt hij zijn prediking zelfs een bediening van de Geest. 2 Korinthiërs 3:8 Daarmee bedoelt hij ongetwijfeld dat de Heilige Geest gebonden is aan zijn waarheid. Die waarheid heeft Hij uitgedrukt in de Schriften en daarom laat Hij zijn kracht pas zien als vaststaat dat het Woord met gepaste eerbied behandeld wordt.

Dat is niet in tegenspraak met wat ik kort hiervóór gezegd heb: het Woord is voor ons pas zeker als het bevestigd wordt door het getuigenis van de Geest. Want de zekerheid van het Woord en de Geest zijn door de Heer onderling aan elkaar verbonden. Hun band is wederkerig. Aan de ene kant ontstaat in ons hart een gefundeerde eerbied voor het Woord als we verlicht worden door de Geest, die ons God laat zien in het Woord. Aan de andere kant omhelzen we de Geest, zonder bang te zijn voor dwaalleer, als we Hem herkennen in het beeld dat we van hem hebben. En dat beeld is het Woord.

Inderdaad, zo is het. God heeft het Woord niet onder de mensen gebracht om het maar een poosje te laten zien en het dan weer te laten verdwijnen toen de Geest kwam. Nee, het Woord heeft Hij gegeven door de kracht van dezelfde Geest die Hij gezonden heeft. De Geest moet zijn werk afmaken door het Woord effectief te bevestigen.

Op die manier opende Christus het verstand van twee van zijn leerlingen. Lucas 24:27 Het was niet de bedoeling dat ze de Schriften zouden weggooien en uit zichzelf wijs zouden worden. Ze moesten de Schriften leren begrijpen. Zo vermaant ook Paulus de Thessalonicenzen dat ze de Geest niet moeten uitblussen. 1 Thessalonicenzen 5:19-20 Dan sleept hij hen niet mee omhoog in loze speculaties, buiten het Woord om. Nee, hij voegt er meteen aan toe dat ze de profetieën niet mogen verachten. Dat betekent natuurlijk dat het licht van de Geest gedoofd wordt zodra we de profetieën beginnen te verachten.

Wat hebben die fanatici hierop nog te zeggen? Volgens hen wordt je pas echt verlicht als je Gods Woord rustig laat schieten en vaarwel zegt. En alles wat hen te binnen komt als ze liggen te snurken, nemen ze zomaar vol vertrouwen aan. Echt, Gods kinderen horen op een heel andere manier nuchter te zijn. Ze weten dat ze zonder Gods Geest van al het licht van de waarheid beroofd zijn. Maar ze weten ook heel goed dat het Woord het instrument is dat de Heer gebruikt om het licht van zijn Geest aan de gelovigen uit te delen. Want ze kennen geen andere Geest dan de Geest die in de apostelen gewoond heeft en die door hen gesproken heeft. Door goddelijke uitspraken van die Geest worden ze voortdurend teruggeroepen om naar het Woord te luisteren.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.