1.8.6 – De wonderen van Mozes waren echt

0
64

Het is namelijk opmerkelijk dat de wonderen waar Mozes over vertelt telkens gepaard gaan met onaangename gebeurtenissen. Heel het volk zou daardoor tot tegenspraak geprikkeld zijn, als daar maar de kleinste aanleiding voor was geweest. Daaruit blijkt dat ze zijn wonderverhalen alleen maar accepteerden omdat ze er door eigen ervaring van overtuigd waren dat die verhalen juist waren.

Het is dus zo duidelijk dat Mozes wonderen gedaan heeft, dat heidense schrijvers dat niet konden ontkennen. Daarom heeft de vader van de leugen hun de laster ingegeven die wonderen aan toverkunsten toe te schrijven. Maar hoe komen ze erop om Mozes ervan te betichten dat hij een tovenaar was? Hij heeft juist een afkeer van dit bijgeloof en beveelt ieder te stenigen die tovenaars en waarzeggers geraadpleegd heeft! Leviticus 20:6

Natuurlijk heeft iedere bedrieger die met goocheltrucs speelt, de bedoeling om de grote massa verstomd te doen staan en zo zelf beroemd te worden. Maar wat doet Mozes? Hij roept uit dat hij en zijn broer Aäron er niet toe doen, maar dat ze slechts uitvoeren wat God heeft opgedragen. Exodus 16:7 Dat is genoeg om deze karikatuur uit te wissen.

Bovendien – als we naar de wonderen zelf kijken – kon hij met tovenarij voor elkaar krijgen dat er dagelijks manna uit de hemel regende, genoeg om het volk te voeden? En dat het bedierf als iemand meer verzamelde dan de bedoeling was, zodat hij leerde dat zijn ongeloof door God bestraft werd? Exodus 16:19-20

Daar komt nog bij dat God toeliet dat zijn knecht vaak zwaar op de proef gesteld werd. Daardoor komen goddelozen nu met hun tegenwerpingen geen stap verder. Telkens kwam heel het volk trots en hoogmoedig tegen hem in opstand. Dan weer spanden sommigen samen in een poging om de heilige dienaar van God aan de kant te zetten. Kon hij met goocheltrucs hun woede afweren? De uitkomst laat duidelijk zien dat zijn leer op die manier voor alle tijden bevestigd is.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in