1.8.3 – De Schrift is ouder dan elk ander religieus geschrift

0
474

Anderen hebben dit onderwerp al uitvoerig behandeld. Daarom hoef ik nu alleen maar kort enkele punten aan te stippen die van belang zijn voor het onderwerp als geheel. Naast wat ik al besproken heb, vormt ook de ouderdom van de Schrift een sterk argument. Griekse schrijvers vertellen veel over de Egyptische theologie. Toch bestaat er geen enkel religieus geschrift voor welke godsdienst ook dat niet van veel latere datum is dan Mozes. En ook Mozes verzint geen nieuwe God. Hij vertelt alleen wat de Israëlieten tijdens een lange periode over de eeuwige God van mond tot mond overgeleverd hadden gekregen van hun voorvaders.

Mozes doet immers niets anders dan de Israëlieten terugroepen tot het verbond met Abraham. Genesis 15:18; 17:17 Als hij gekomen was met iets dat ze nog nooit gehoord hadden, dan hadden ze niet naar hem geluisterd. Maar hun bevrijding uit de slavernij moet bij hen zo’n bekend en normaal onderwerp geweest zijn, dat het hen bemoedigde zodra ze het hoorden noemen. Het is zelfs waarschijnlijk dat het aantal van vierhonderd jaar Genesis 15:13 hen bekend was.

Bedenk nu eens hoever de Heilige Schrift qua ouderdom uitsteekt boven alle andere geschriften, als Mozes – zelf al veel ouder dan alle andere schrijvers – zijn leer ontleent aan een overlevering die nog zoveel verder teruggaat!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in