1.8.12 – Het gezag van de Schrift is door allerlei volken aanvaard

0
479

Daar komt bij dat er ook nog andere heel goede redenen zijn waarom de overeenstemming van de kerk zwaar moet wegen. Het is geen kleinigheid dat mensen het er, sinds de Schrift aan iedereen bekend gemaakt is, eeuwenlang steeds over eens geweest zijn dat de Schrift gehoorzaamd moet worden. Satan heeft samen met de wereld van alles geprobeerd om de Schrift op verbazingwekkende manieren te onderdrukken of te vernietigen, of volledig te verhullen of uit de herinnering van de mensen uit te wissen. Maar als een palmboom die juist groeit onder druk, is de Schrift omhoog geschoten en onoverwinnelijk overeind blijven staan.

Er is in het verleden haast niemand geweest met iets meer verstand dan een ander – of hij nu filosoof was of redenaar – die zijn begaafdheid niet tegen de Schrift heeft gebruikt. Toch hebben ze daar geen van allen iets mee bereikt. Heel de aarde heeft de wapens opgenomen om de Schrift te vernietigen. Maar al die pogingen zijn in rook opgegaan. Hoe zou de Schrift weerstand hebben kunnen bieden tegen al die aanvallen van alle kanten, als ze alleen op hulp van mensen leunde? Juist dit bewijst nog duidelijker dat de Schrift van God komt. Alles wat mensen tegen haar geprobeerd hebben, is ze steeds weer te boven gekomen.

Daar komt ook nog bij dat niet slechts een enkele stad of een enkel volk besloot de Schrift te aanvaarden en te omhelzen. Nee, over de hele lengte en breedte van de aarde hebben verschillende volken, die verder niets met elkaar gemeen hebben, in een heilige overeenstemming het gezag van de Schrift erkend. Dat moet op ons grote indruk maken, dat mensen die zoveel van elkaar verschillen en onderling over zoveel dingen verdeeld zijn, het toch hierin met elkaar eens zijn. Daaruit blijkt dat dit alleen door de kracht van God gebeurd is. En het maakt nog dieper indruk als we erop letten hoe vroom de mensen zijn die in deze overeenstemming delen. Dat geldt wel niet voor iedereen, maar alleen voor degenen van wie God gewild heeft dat ze als zijn kerk een helder licht zouden geven.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in