1.6.4 – Gods wet bezongen in de Psalmen

0
563

Daarom vermeldt dezelfde profeet eerst dat de hemel vertelt van Gods eer, dat het uitspansel verkondigt wat God met zijn handen gemaakt heeft en dat de vastgestelde volgorde van dag en nacht zijn majesteit prijst. Om vervolgens het Woord te noemen: ‘De wet van de HEER,’ zegt hij, ‘is volmaakt en bekeert de ziel. Het getuigenis van de HEER is betrouwbaar en geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEER zijn rechtvaardig en verblijden het hart. Het gebod van de HEER is zuiver en verlicht de ogen.’ Psalm 19:2; 19:8-9

Hij weet wel dat de wet ook andere functies heeft. Maar toch geeft hij aan dat de algemene betekenis van de wet is, dat het een bijzondere leerschool vormt voor Gods kinderen. Want tevergeefs nodigt God alle volken uit om naar Hem te komen door de hemel en de aarde te bekijken.

Daarop doelt ook Psalm 29. De profeet spreekt daar eerst over de verschrikkelijke stem van God, die in donderslagen, windvlagen, regenbuien, stormen en orkanen de aarde teistert, bergen laat beven en ceders afbreekt. Maar aan het eind van die psalm voegt hij eraan toe dat Gods lof bezongen wordt in de tempel, omdat de ongelovigen doof zijn voor alle stemmen van God die weerklinken in de lucht. Psalm 29:9 Zo eindigt hij ook een andere psalm, waarin hij de vreselijke golven van de zee beschreven heeft: ‘Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, tot in lengte van dagen.’ Psalm 93:5

Vandaar dat Christus tegen de Samaritaanse vrouw zei dat haar volk en alle andere volken niet wisten wat ze aanbaden en dat alleen de Joden de echte God dienden. Johannes 4:22 Want de menselijke geest kan in zijn zwakheid God op geen enkele manier bereiken, als hij niet door zijn heilig Woord geholpen wordt. Daarom kon het niet anders of alle stervelingen – uitgezonderd de Joden – leefden in zinloze dwalingen, omdat ze God zochten zonder de hulp van zijn Woord.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in