1.5.9 – Het zien van God moet ons tot verwondering brengen

0
686

We zien dat we niet zoveel moeite hoeven doen om de bewijzen te vinden die Gods majesteit zichtbaar maken en bevestigen. Ik heb nu een paar dingen aangestipt en daaruit blijkt immers dat die bewijzen, waar je ook kijkt, voor de hand liggen. Je kunt ze gemakkelijk zien en met de vinger aanwijzen. Daarbij moet ik opnieuw opmerken dat God ons uitnodigt om Hem te leren kennen. En dan niet zo dat onze kennis beperkt blijft tot vluchtige speculaties in onze hersenen. Onze kennis van Hem moet zeker zijn en vrucht dragen. We moeten die kennis op de juiste manier aannemen, zodat die wortel schiet in ons hart.

Want de Heer is duidelijk zichtbaar in zijn goede eigenschappen. En omdat we hun kracht in ons voelen en van hun gaven genieten, maakt deze kennis natuurlijk veel meer indruk dan wanneer we ons een God inbeelden van wie we niets merken. Daaruit kunnen we concluderen dat dit de beste manier is om God te zoeken. We moeten niet uit een brutale nieuwsgierigheid proberen zijn wezen precies te doorgronden. We moeten Hem aanbidden, niet Hem aan een minutieus onderzoek onderwerpen. Maar we moeten Hem wel zien in wat Hij doet. Want daarin komt Hij dicht bij ons en gaat Hij vertrouwelijk met ons om, alsof Hij een relatie met ons aangaat.

Daar doelde de apostel Paulus op, toen hij zei dat God niet ver weg is. Want met zijn kracht is Hij vlak bij ons. Hij woont in ieder van ons. Handelingen 17:27-28 David belijdt eerst dat God onuitsprekelijk groot is. En als hij daarna Gods daden gaat opnoemen, verklaart hij dat hij gaat vertellen van Gods grootheid zelf. Psalm 145 Daarom is het goed als wij ook ons best doen om God te onderzoeken op zo’n manier dat ons verstand zich blijft verwonderen. Want de diepe indruk die het besef van Gods grootheid dan op ons maakt, heeft gevolgen. Augustinus leert ergens dat we God niet kunnen begrijpen. Daarom horen we als het ware onder zijn grootheid te bezwijken als we zien wat Hij doet. Want dan kunnen we door zijn goedheid vernieuwd worden.1

1Augustinus, Enarrationes in Psalmos, Psalm 144.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in