1.5.8 – Gods voorzienigheid, macht en wijsheid

0
703

Met dit doel vermeldt de profeet dat God ellendige en haast verloren mensen in hopeloze omstandigheden plotseling wonderbaarlijk te hulp komt. Als ze verdwaald zijn in de woestijn, beschermt Hij hen tegen wilde dieren en brengt Hij hen weer terug op de goede weg. Als ze gebrek lijden of honger hebben, zorgt Hij voor eten. Als ze gevangen zitten, bevrijdt Hij hen uit vreselijke kuilen en ijzeren boeien. Als ze schipbreuk hebben geleden, brengt Hij hen veilig in de haven. Als ze half dood zijn, geneest Hij hen van ziekte. Hij laat het land door hitte en droogte verdorren, of Hij maakt het vruchtbaar door het in zijn genade op een raadselachtige manier te besproeien. Hij trekt uit het gewone volk de meest verachte mensen omhoog of werpt mensen met aanzien van hun hoge positie naar beneden. Psalm 107

Na al die voorbeelden concludeert de profeet dat deze ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen allemaal getuigen van de hemelse voorzienigheid en vooral van de vaderlijke goedheid. De vromen hebben daarom reden om blij te zijn, maar de goddelozen en de verworpenen wordt de mond gesnoerd. Alleen, de meeste mensen zitten zo vol van hun dwalingen dat ze blind zijn voor zulke duidelijke tonelen. Daarom roept de profeet uit dat je wel bijzonder wijs bent als je goed over deze daden van God nadenkt. Want mensen die anders toch altijd heel opmerkzaam zijn, profiteren er vaak helemaal niet van als ze die daden zien.

Inderdaad, hoe helder Gods glorie ook schittert, nauwelijks een op de honderd mensen kijkt er goed naar. Maar zijn macht of zijn wijsheid zijn echt niet verborgen in het donker. Zijn macht is duidelijk zichtbaar. De woede van goddelozen, die volgens iedereen onoverwinnelijk zijn, wordt in een ogenblik gestopt. Hun arrogantie wordt bedwongen, hun sterkste bolwerken worden verwoest, hun zwaarden en schilden verbrijzeld, hun kracht gebroken, hun sluwe plannen verijdeld en onder hun eigen gewicht storten ze neer. In hun brutaliteit verhieven ze zich tot aan de hemel, maar ze worden tot het middelpunt van de aarde neergeworpen. Aan de andere kant is Gods macht ook zichtbaar als moedelozen uit het stof weer opgericht en armen uit het vuil omhooggetrokken worden. Psalm 113:7 Onderdrukten en verslagenen worden uit de diepste benauwdheden gered, wanhopigen krijgen weer hoop. Weerlozen behalen de overwinning op hun gewapende tegenstanders, weinigen winnen het van velen en zwakken van sterken.

Ook Gods wijsheid valt duidelijk op. Alle dingen beschikt Hij precies op tijd, de wijsheid van de wereld stuurt Hij naar believen in de war, de listigen laat Hij in hun eigen listen verstrikt raken, Job 5:12-13; 1 Korinthiërs 3:19-20 kortom – Hij regelt alles zoals het het beste is.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in