InsitutieBoek 1 – God als schepper1.5 – God kennen uit de schepping1.5.8 – Gods voorzienigheid, macht en wijsheid

1.5.8 – Gods voorzienigheid, macht en wijsheid

Met dit doel vermeldt de profeet dat God ellendige en haast verloren mensen in hopeloze omstandigheden plotseling wonderbaarlijk te hulp komt. Als ze verdwaald zijn in de woestijn, beschermt Hij hen tegen wilde dieren en brengt Hij hen weer terug op de goede weg. Als ze gebrek lijden of honger hebben, zorgt Hij voor eten. Als ze gevangen zitten, bevrijdt Hij hen uit vreselijke kuilen en ijzeren boeien. Als ze schipbreuk hebben geleden, brengt Hij hen veilig in de haven. Als ze half dood zijn, geneest Hij hen van ziekte. Hij laat het land door hitte en droogte verdorren, of Hij maakt het vruchtbaar door het in zijn genade op een raadselachtige manier te besproeien. Hij trekt uit het gewone volk de meest verachte mensen omhoog of werpt mensen met aanzien van hun hoge positie naar beneden. Psalm 107

1.5.8 – Gods voorzienigheid, macht en wijsheid

Na al die voorbeelden concludeert de profeet dat deze ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen allemaal getuigen van de hemelse voorzienigheid en vooral van de vaderlijke goedheid. De vromen hebben daarom reden om blij te zijn, maar de goddelozen en de verworpenen wordt de mond gesnoerd. Alleen, de meeste mensen zitten zo vol van hun dwalingen dat ze blind zijn voor zulke duidelijke tonelen. Daarom roept de profeet uit dat je wel bijzonder wijs bent als je goed over deze daden van God nadenkt. Want mensen die anders toch altijd heel opmerkzaam zijn, profiteren er vaak helemaal niet van als ze die daden zien.

Inderdaad, hoe helder Gods glorie ook schittert, nauwelijks een op de honderd mensen kijkt er goed naar. Maar zijn macht of zijn wijsheid zijn echt niet verborgen in het donker. Zijn macht is duidelijk zichtbaar. De woede van goddelozen, die volgens iedereen onoverwinnelijk zijn, wordt in een ogenblik gestopt. Hun arrogantie wordt bedwongen, hun sterkste bolwerken worden verwoest, hun zwaarden en schilden verbrijzeld, hun kracht gebroken, hun sluwe plannen verijdeld en onder hun eigen gewicht storten ze neer. In hun brutaliteit verhieven ze zich tot aan de hemel, maar ze worden tot het middelpunt van de aarde neergeworpen. Aan de andere kant is Gods macht ook zichtbaar als moedelozen uit het stof weer opgericht en armen uit het vuil omhooggetrokken worden. Psalm 113:7 Onderdrukten en verslagenen worden uit de diepste benauwdheden gered, wanhopigen krijgen weer hoop. Weerlozen behalen de overwinning op hun gewapende tegenstanders, weinigen winnen het van velen en zwakken van sterken.

Ook Gods wijsheid valt duidelijk op. Alle dingen beschikt Hij precies op tijd, de wijsheid van de wereld stuurt Hij naar believen in de war, de listigen laat Hij in hun eigen listen verstrikt raken, Job 5:12-13; 1 Korinthiërs 3:19-20 kortom – Hij regelt alles zoals het het beste is.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.