1.5.7 – God is zichtbaar in hoe Hij omgaat met vromen en goddelozen

0
604

Er is nog een andere soort van Gods werken. Hij werkt namelijk ook buiten de natuur om. En daarin zien we de bewijzen van zijn goede eigenschappen even duidelijk. God bestuurt de mensheid. Daarbij is Hij op ontelbaar veel manieren mild en royaal tegenover iedereen. Maar uit de dosering van zijn voorzienigheid blijkt toch elke dag dat Hij vromen vooral zijn vriendelijkheid en verdorven misdadigers zijn strengheid laat zien.

We hoeven er niet aan te twijfelen dat God misdaden wreekt. Want Hij laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat Hij de beschermer, ja zelfs de wreker is van de onschuldigen. Hij zegent de goeden en maakt hun leven voorspoedig. Hij komt hen te hulp in nood. Hij troost hen in hun verdriet. Hij verlicht hun tegenslagen. En in al die dingen zorgt Hij voor hun behoud.

We moeten dus altijd uitgaan van de norm dat God rechtvaardig is. Maar dat betekent niet dat Hij schuldigen soms niet een tijd lang ongestraft hun gang laat gaan. Of dat Hij niet toestaat dat onschuldigen door veel tegenslagen geteisterd worden of zelfs door boze en zondige streken van goddelozen in de verdrukking komen.

We moeten juist tot een heel andere conclusie komen. Als Hij één misdaad openlijk straft met zijn woede, dan betekent dat dat Hij alle zonden haat. Laat Hij veel misdaden onbestraft passeren, dan wordt de straf alleen maar uitgesteld tot een later oordeel. En hoeveel gelegenheid geeft Hij ons zo niet om zijn barmhartigheid te zien! Telkens weer achtervolgt Hij ellendige zondaren met zijn onvermoeibare welwillendheid. Hij breekt hun slechtheid door hun goed te doen. Door meer dan vaderlijke toegeeflijkheid roept Hij hen bij zich terug.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in