1.5.6 – Gods kracht is zichtbaar in de natuur

0
1086

Dus als we ieder onze eigen aard overdenken, laten we ons dan telkens weer herinneren dat er één God is. Hij bestuurt ons allemaal en wil dat wij naar Hem opkijken. Ons geloof moet op Hem gericht zijn. We moeten hem dienen en aanbidden. Want niets is zo verkeerd als wanneer we wel van de heerlijke gaven genieten, die in ons van de goddelijkheid getuigen, maar geen rekening houden met de gever die ons die gaven uit genade zo royaal schenkt.

Bovendien, wat een geweldige voorbeelden van zijn macht gebruikt Hij om ons te dwingen rekening met Hem te houden! Want het kan ons toch niet ontgaan hoeveel kracht Hij bezit als Hij het oneindige bouwwerk van hemel en aarde door zijn Woord onderhoudt. Hij hoeft maar een wenk te geven en we horen het gerommel van de donder aan de hemel, de bliksemstralen steken iets in brand, of het weerlichten zet heel de lucht in vlam. Dan weer woeden er allerlei stormen en buien, maar het volgende ogenblik, als Hij dat wil, is het ook weer helemaal stil. De zee lijkt de aarde voortdurend met verwoesting te bedreigen, zo hoog rijst ze soms op. De huiveringwekkende krachten van de wind brengen haar in beroering, maar dan leggen de golven zich weer neer en komen tot rust.

Hierop slaan de lofprijzingen op Gods macht in de natuur die we steeds tegenkomen, vooral in het boek Job en bij Jesaja. Ik sla die nu bewust over, omdat ze nog beter van pas komen als ik later ga spreken over wat de Schrift zegt over de schepping van de wereld. Ik heb nu alleen maar duidelijk willen maken dat iedereen langs deze weg God kan zoeken, of je nu een buitenstaander bent, of dat je al bij Gods kinderen hoort. Je hoeft alleen maar de lijnen te volgen die boven en beneden een levensechte afbeelding van Hem vormen.

Bovendien, juist zijn macht brengt ons ertoe na te denken over zijn eeuwigheid. Want het kan niet anders of Hij die de oorsprong is van alles, is eeuwig. Zijn begin moet wel in Hemzelf liggen.

Als we vervolgens vragen wat de reden is waarom Hij ertoe gekomen is dit alles ooit te scheppen en waarom Hij het nog steeds onderhoudt, dan zullen we erachter komen dat alleen zijn eigen goedheid de reden is. Ja, ook al is dit de enige reden, het moet toch meer dan genoeg zijn om ons te verlokken tot liefde voor Hem. Er is immers geen enkel schepsel, zo leert de profeet ons, over wie zijn barmhartigheid niet is uitgegoten. Psalm 145:9

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in