InsitutieBoek 1 – God als schepper1.14 – De schepping1.14.9 – Engelen zijn echte, zelfstandig bestaande geesten

1.14.9 – Engelen zijn echte, zelfstandig bestaande geesten

Sommige mensen durven er niet op te vertrouwen dat engelen dienende geesten zijn. Hebreeën 1:14 Maar we mogen er zeker van zijn dat God hen gebruikt om de zijnen te beschermen. Door engelen deelt Hij zijn zegeningen uit onder de mensen. Bovendien gebruikt Hij hen bij alles wat Hij verder doet.

1.14.9 – Engelen zijn echte, zelfstandig bestaande geesten

De sadduceeën dachten vroeger wel dat met engelen niets anders bedoeld werd dan gemoedsbewegingen die God de mensen inblaast, of voorbeelden van zijn kracht die Hij laat zien. Handelingen 23:8 Maar er zijn zoveel bewijzen uit de Schrift die tegen deze dwaasheid ingaan, dat je werkelijk versteld moet staan dat van dat stel zo’n grote domheid werd geduld. Ik zal maar niet de passages noemen die ik hierboven aangehaald heb, over duizendtallen en legioenen van engelen, over vreugde bij engelen, over dat zij de gelovigen op handen dragen, dat ze hun zielen naar de rust brengen, dat ze het gelaat van de Vader zien, enzovoort. Er zijn andere plaatsen waaruit heel duidelijk blijkt dat engelen inderdaad geesten zijn met een zelfstandige natuur.

Stefanus en Paulus zeggen dat de wet gegeven is door de hand van engelen. Handelingen 7:53; Galaten 3:19 En Christus zegt dat de uitverkorenen na de opstanding gelijk zullen zijn aan de engelen. Mattheüs 22:30 Hij zegt dat de dag van het oordeel zelfs niet aan de engelen bekend is. Mattheüs 24:36 Hij zegt dat Hij dan zal komen met de heilige engelen. Mattheüs 25:31; Lucas 9:26 Je kunt die woorden nog zo verdraaien, je zult engelen toch moeten opvatten als zelfstandige geesten. En als Paulus voor Christus en zijn uitverkoren engelen Timotheüs bezweert om zijn bevelen op te volgen, 1 Timotheüs 5:21 dan bedoelt hij geen onzelfstandige hoedanigheden of inblazingen, maar echte geesten.

In de brief aan de Hebreeën staat dat Christus verheven is boven de engelen, Hebreeën 1:4 dat de wereld niet onderworpen is aan de engelen Hebreeën 2:5 en dat Christus niet de natuur van de engelen heeft aangenomen, maar die van de mensen. Hebreeën 2:16 Maar dat slaat allemaal nergens op, tenzij we aannemen dat het in die tegenstellingen gaat om volmaakt gelukkige geesten. En de schrijver van deze brief maakt dat zelf duidelijk, want hij plaatst in Gods koninkrijk de zielen van de gelovigen en de heilige engelen bij elkaar. Hebreeën 12:22

Bovendien blijkt het ook uit wat ik eerder aangehaald heb: dat de engelen van de kinderen steeds Gods gelaat zien, dat wij door de hulp van engelen beschermd worden, dat de engelen zich verheugen over onze redding, dat ze zich verwonderen over alle manieren waarop Gods genade werkt in de kerk en dat ze onderworpen zijn aan Christus als hun hoofd. En ook blijkt het nog uit het feit dat er aan de heilige aartsvaders zo vaak engelen verschenen in de gedaante van mensen, dat ze spraken en dat ze gastvrij ontvangen werden. Christus wordt ook zelf een engel genoemd, Maleachi 3:1 omdat Hij in zijn hoedanigheid als middelaar het hoofd van de engelen is.

In het kort heb ik dit willen aanvoeren om eenvoudigen te wapenen tegen de dwaze en absurde ideeën die Satan zoveel eeuwen geleden verwekt heeft en die van tijd tot tijd de kop weer opsteken.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.