1.14.4 – We hoeven over engelen niet meer te weten dan de Schrift vertelt

0
416

Engelen zijn Gods dienaren. Ze zijn aangesteld om zijn bevelen uit te voeren. Psalm 103:20-21 Daarom mag er geen verschil van mening over bestaan dat ze ook door Hem geschapen zijn. Als je een discussie begint over het moment of de volgorde waarin ze geschapen zijn, laat je dan niet vooral zien hoe koppig je bent in plaats van ijverig? Mozes vertelt dat de aarde en de hemel voltooid waren met heel hun leger. Genesis 2:1 Wat heeft het voor zin om vol spanning uit te zoeken op de hoeveelste dag, naast de sterren en de planeten, ook de meer verborgen hemelse legermachten aan hun bestaan begonnen?

Kortom, laten we bedenken dat hier bescheidenheid en zelfbeheersing gevraagd worden, zoals trouwens in heel de leer van de godsdienst. Over dingen die onduidelijk zijn, moeten we niets anders zeggen of denken of zelfs maar willen weten dan wat ons in Gods Woord verteld wordt. Bovendien, als we de Schrift lezen, moeten we ons steeds verdiepen in wat ons kan opbouwen. Daar moeten we naar zoeken en dat moeten we overdenken. We moeten niet toegeven aan onze nieuwsgierigheid en ons niet bezighouden met nutteloze zaken. De Heer heeft ons niet willen onderwijzen over kwesties die niet van belang zijn. Hij heeft ons willen leren hoe we echt vroom kunnen zijn, hoe we zijn naam moeten vrezen, hoe we vast op Hem kunnen vertrouwen en hoe we Hem kunnen dienen met een heilig leven. Laten we er dus mee tevreden zijn die dingen te leren kennen.

Als we op de juiste manier wijs willen zijn, moeten we dus laten rusten wat nietsnutten vertellen over de natuur, rangorde en aantallen van de engelen. Dat heeft allemaal geen zin. Ik weet dat velen nog gretiger naar die dingen grijpen en daar meer plezier aan beleven dan aan de dingen die ons dagelijks van pas komen. Maar als we er geen spijt van hebben dat we leerlingen van Christus zijn, dan moeten we het ook niet erg vinden om de methode te volgen die Hij ons zelf heeft voorgeschreven. Dan kunnen we met zijn onderwijs tevreden zijn en zullen we ons niet alleen maar onthouden van de nutteloze speculaties waar Hij ons voor waarschuwt. We zullen er zelfs een afkeer van hebben.

Niemand zal ontkennen dat die Dionysius – wie hij dan ook geweest mag zijn – in zijn Over de hemelse hiërarchie1 veel dingen heel uitvoerig en intelligent besproken heeft. Maar als je ze aan een nader onderzoek onderwerpt, zul je merken dat het voor het grootste deel alleen maar geklets is. Het is echter niet de taak van een theoloog om de oren te strelen met geklets. Hij moet ware, zekere en nuttige dingen leren om het geweten van de mensen te versterken. Als je dat boek leest, zou je haast denken dat je een man die uit de hemel is gevallen hoort vertellen, niet wat hij gehoord of gelezen heeft, maar wat hij met eigen ogen gezien heeft. Paulus is ooit omhooggetrokken tot boven de derde hemel. En toch heeft hij niets over dergelijke dingen gezegd. Sterker nog, hij heeft zelfs verklaard dat het een mens niet toegestaan is om te spreken over de mysteries die hij gezien heeft. 2 Korinthiërs 12:1-4 Laten we die waardeloze wijsheid dus op de juiste waarde schatten en uit de eenvoudige leer van de Schrift opmaken wat God gewild heeft dat we over zijn engelen zouden weten.

1Pseudo-Dionysius, De coelesti hierarchia.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in