1.14.21 – Uit de schepping blijkt wie God is

0
350

Het is niet nodig om nog uitvoerig te bespreken waarom en met welk doel we moeten kijken naar wat God gemaakt heeft. Want die kwestie heb ik ergens anders al uitgebreid behandeld. Voor zover dit onderwerp nog van belang is voor wat ik hier wil zeggen, kan ik dus met enkele woorden volstaan.

Gods onschatbare wijsheid, macht, rechtvaardigheid en goedheid worden in de samenstelling van de wereld gereflecteerd. Als we dat zouden willen uitleggen op een manier die er recht aan doet, dan zouden alle woorden, hoe mooi en schitterend ook, tekortschieten. Toch wil de Heer ongetwijfeld dat we voortdurend bezig zijn met deze heilige overdenking. Als we de onmetelijke rijkdommen van wijsheid, rechtvaardigheid, goedheid en macht in alle schepselen weerspiegeld zien, mogen we er niet alleen maar even ons oog over laten glijden. We mogen er niet slechts, zeg maar, een vluchtige blik op werpen. We moeten uitgebreid de tijd nemen om erover na te denken. We moeten er in gedachten serieus en trouw mee bezig zijn en onszelf er telkens opnieuw aan herinneren.

Maar ik ben nu bezig met onderwijs. Daarom moet ik nu afzien van een lange preek. Laat ik dus mijn best doen om het kort te houden. Wanneer mogen de lezers weten dat ze met echt geloof begrepen hebben wat het betekent dat God de schepper van hemel en aarde is? Als ze zich in de eerste plaats houden aan de algemene regel dat ze niet ondankbaar en onoplettend of onnadenkend Gods goede eigenschappen negeren die Hij duidelijk tentoonspreidt in zijn schepselen. En als ze die eigenschappen in de tweede plaats zo op zich laten inwerken dat ze er in hun hart diep door geraakt worden.

Het is een voorbeeld van het eerste, als we bedenken wat een geweldig kunstenaar het geweest moet zijn die zo’n groot aantal sterren aan de hemel geplaatst heeft. Ze zijn zo goed geordend en gerangschikt, dat je niets indrukwekkenders kunt bedenken om te bekijken. Sommige sterren zijn zo op hun plaats vastgezet dat ze zich niet kunnen verplaatsen. Andere heeft Hij een vrijere loop toegestaan. Maar wel zo dat ze niet terecht kunnen komen buiten de ruimte die Hij hun gesteld heeft. Hij heeft de beweging van al die sterren zo geregeld dat ze de dagen en nachten, maanden, jaren en jaargetijden bepalen. Ook heeft Hij het verschil tussen de dagen – we zien dat elke dag weer – zo geregeld dat er geen verwarring ontstaat.

Een ander voorbeeld is het als we zijn macht zien in hoe Hij zo’n geweldig kunstwerk onderhoudt, hoe Hij de snelle wentelingen van de hemelse machinerie bestuurt en meer van zulke dingen.

Deze enkele voorbeelden tonen voldoende aan wat het betekent om Gods goede eigenschappen te herkennen in de schepping van de wereld. Als ik dit onderwerp volledig zou willen bespreken, zou er, zoals ik zei, geen eind aan komen. Immers, er zijn net zoveel wonderen van Gods macht, net zoveel tekenen van zijn goedheid, net zoveel bewijzen van zijn wijsheid, als er soorten dingen in de wereld zijn. Ja, zelfs zoveel als er dingen zijn, groot of klein.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in