1.14.20 – De grootsheid van de schepping

0
471

Ondertussen moeten we het niet erg vinden om in dit wondermooie toneel te genieten van wat God gemaakt heeft en wat voor ons zo duidelijk voor het oprapen ligt. Want ik heb ergens anders al gezegd dat dit, weliswaar niet het belangrijkste, maar wel het eerste bewijs voor het geloof is: waar we onze ogen ook op richten, alles wat we tegenkomen is Gods werk. Daarom moeten we vroom overdenken met welk doel God dit alles geschapen heeft. Om alles wat we over God moeten weten met echt geloof aan te nemen, is het dus de moeite waard om vooral naar het scheppingsverhaal te kijken. Mozes heeft het in het kort verteld. En daarna is het door heilige mannen, vooral door Basilius de Grote1 en Ambrosius,2 uitvoeriger toegelicht.

Uit het scheppingsverhaal zullen we leren dat God door de kracht van zijn Woord en van zijn Geest uit niets de hemel en de aarde geschapen heeft. Vervolgens bracht hij allerlei soorten ademende en niet-ademende wezens voort, een wonderbaarlijke reeks, onderscheiden in een ontelbaar grote verscheidenheid. Elke soort heeft Hij een eigen aard, taak, plaats en positie toegekend. En al is alles onderworpen aan vergankelijkheid, toch heeft Hij ervoor gezorgd dat elke soort veilig bewaard blijft tot de laatste dag. Voor sommige soorten zorgt Hij daarom speciaal, op een geheimzinnige manier. Zo nu en dan dient Hij hun als het ware nieuwe kracht toe. Aan andere soorten heeft Hij het vermogen geschonken om zich voort te planten, zodat ze niet volledig zouden uitsterven. Zo heeft Hij de hemel en de aarde op een wonderlijke manier voorzien van een absoluut volmaakte overvloed, variatie en schoonheid van allerlei dingen, als een ruim en schitterend huis dat met het chiqueste en duurste meubilair is ingericht en gevuld. Ten slotte heeft Hij de mens gemaakt en hem zo schitterend versierd en hem met zo veel gaven uitgedost, dat Hij daarmee zijn beste werk geleverd heeft.

Maar het is niet mijn bedoeling om het verhaal te vertellen van de schepping van de wereld. Laat het daarom genoeg zijn dat ik deze paar dingen terloops opnieuw even aangestipt heb. Want zoals ik al zei, het is beter dat de lezers een vollediger inzicht hierin proberen te krijgen uit Mozes en anderen die de geschiedenis van de wereld betrouwbaar en nauwkeurig opgetekend hebben.

1Basilius de Grote ( 379), bisschop van Caesarea.

2Ambrosius ( 397), bisschop van Milaan.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in