1.14.2 – De zes scheppingsdagen laten zien hoe goed God voor ons zorgt

0
422

Om die reden vertelt Mozes ook dat God zijn werk niet in een ogenblik heeft uitgevoerd, maar dat Hij er zes dagen over gedaan heeft. Genesis 2:1-2 Door dit gegeven worden we ervan weerhouden om zelf van alles te verzinnen. We worden erdoor naar de enige God gebracht. Hij heeft zijn werk verspreid over zes dagen, zodat wij het niet te veel moeite zouden vinden om heel ons leven bezig te blijven zijn werk te bestuderen. Naar welke kant we onze ogen ook richten, we zijn steeds gedwongen Gods werk te bekijken. Toch merken we dat onze aandacht vluchtig is en dat de vrome gedachten die in ons opkomen even snel weer voorbijgaan.

1.14.2 – De zes scheppingsdagen laten zien hoe goed God voor ons zorgt

Het menselijk verstand wil ook hiertegen ingaan, alsof het niet bij Gods macht zou passen dat God zijn werk stap voor stap zou doen. Maar we moeten ons verstand gehoorzaam onderwerpen aan het geloof en de rust leren vieren waar de heiliging van de zevende dag ons toe uitnodigt. God heeft alles geordend. Daarin moeten we zijn vaderliefde zien voor het menselijk geslacht. Hij heeft Adam pas geschapen nadat Hij de wereld royaal voorzien had van een overvloed aan allerlei goede dingen. Want als God Adam op een nog onvruchtbare en lege aarde geplaatst had, als Hij het leven gegeven had vóór het licht er was, dan zou het net lijken alsof God niet goed voor hem zorgde. Maar God had de loop van de zon en de sterren zo bepaald als in het belang was van de mensen. Hij had de aarde, het water en de lucht gevuld met levende wezens. Hij had een overvloed aan allerlei soorten vruchten gemaakt. Er was dus genoeg te eten, want God had als een zorgzame en hardwerkende vader voor de mensen gezorgd. Zo liet Hij zien hoe buitengewoon goed Hij voor ons is.

Als je bij jezelf nog dieper nadenkt over de dingen die ik hier kort aanstip, dan zul je tot de overtuiging komen dat Mozes een betrouwbare getuige en heraut geweest is van de enige God als schepper. Ik laat nu rusten dat Mozes het niet alleen heeft over Gods wezen op zichzelf. Ik heb immers al uitgelegd dat hij ons ook Gods eeuwige Wijsheid en Geest presenteert, om te voorkomen dat we ons een andere God fantaseren dan degene die wil dat wij Hem erkennen in het beeld dat Mozes van hem schetst.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in