1.14.14 – Er zijn ontelbaar veel demonen en de satan is hun hoofd

0
797

Om ons hiertoe extra op te wekken en aan te sporen, laat de Schrift ons weten dat er niet één of twee of weinig vijanden zijn. Nee, grote troepen zijn er die met ons oorlog voeren. Want van Maria Magdalena wordt gezegd dat ze bevrijd was van zeven demonen die haar in bezit hadden gehad. Marcus 16:9 En Christus verklaart dat als je weer ruimte vrij laat voor een demon die eerst is uitgeworpen, het heel normaal is dat hij zeven geesten meeneemt die erger zijn dan hij. Samen met hen komt hij in het lege huis terug. Mattheüs 12:43-45 Er wordt zelfs verteld dat een heel legioen één man in bezit gehad heeft. Lucas 8:30

Hieruit leren we dus dat we te kampen hebben met een oneindig aantal vijanden. We moeten hun aantal dus niet onderschatten en ons in de strijd niet laten verslappen. We moeten niet denken dat we soms even pauze krijgen en niet toegeven aan ons verlangen om niets te doen.

Maar vaak wordt er gesproken over één Satan of duivel, in het enkelvoud. Daarmee wordt het hoogste gezag aangeduid van het kwaad, dat zich verzet tegen het rijk van de rechtvaardigheid. Want de kerk en de gemeenschap van de heiligen heeft Christus als hoofd. Zo wordt ook de bende van de goddelozen en de goddeloosheid zelf voor ons getekend met haar vorst, die daar het hoogste gezag draagt. Daarom is er gezegd: ‘Ga weg van mij, jullie vervloekten, in het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.’ Mattheüs 25:41

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in