1.13.18 – Het onderscheid tussen de drie personen

0
274

Ik weet werkelijk niet of het wel zin heeft om aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven duidelijk te maken hoever dit onderscheid gaat. De kerkvaders deden dat soms wel, maar tegelijk geven ze toe dat alle voorbeelden die ze aanvoeren erg mank gaan. Zodoende ben ik bang om te overmoedig te zijn. Ik wil niet iets naar voren brengen dat misschien ongepast is. Dat zou kwaadwilligen aanleiding kunnen geven om te lasteren of onwetenden op een verkeerd spoor kunnen brengen. Maar ik mag het onderscheid niet verzwijgen. Want het staat in de Schrift opgetekend.

Het onderscheid is dit: aan de Vader wordt het begin toegeschreven van alles wat God doet. Hij is de bron waar alles uit opwelt. De Zoon heeft bij wat God doet de wijsheid, het plannen maken en het beheer. Maar de Geest de kracht en de uitvoering van wat God doet.

Verder dit: de eeuwigheid van de Vader is ook de eeuwigheid van de Zoon en de Geest. Want God heeft nooit kunnen bestaan zonder zijn wijsheid en zijn kracht. In die eeuwigheid mogen we niet zoeken naar vroeger of later. Maar toch is het niet zinloos of overbodig om te kijken naar een rangschikking. Want we zien dat de Vader eerst genoemd wordt, dat vervolgens de Zoon uit Hem voortkomt en dat daarna uit beiden de Geest voortkomt. Want ook wij zijn in onze gedachten allemaal geneigd om eerst aan God te denken, dan aan de wijsheid die uit Hem voortkomt en dan ten slotte aan de kracht waarmee Hij zijn besluiten uitvoert. Dat is de reden dat gezegd wordt dat de Zoon alleen uit de Vader voortkomt en de Geest uit de Vader en de Zoon tegelijk.

Dit vind je op veel plaatsen in de Schrift, maar nergens zo duidelijk als in Romeinen 8. Daar wordt dezelfde Geest het ene moment de Geest van Christus genoemd en even later de Geest van Hem die Christus uit de doden heeft opgewekt. Romeinen 8:9-11 Er wordt geen onderscheid gemaakt en dat is terecht. Want ook Petrus getuigt dat de profeten geprofeteerd hebben door de Geest van Christus. 1 Petrus 1:10-11 Terwijl de Schrift op heel veel plaatsen leert dat het door de Geest van God de Vader geweest is.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in