1.13.17 – God bestaat uit drie onderscheiden personen

0
287

Opnieuw, de Schrift maakt wel onderscheid tussen de Vader en het Woord en tussen het Woord en de Geest. Maar als we dat onderscheid gaan onderzoeken, moeten we dat doen met ontzag en bescheidenheid. Want het is een groot mysterie. Ik vind zelf deze uitspraak van Gregorius van Nazianze1 erg mooi: ‘Ik kan niet aan de ene God denken, of meteen schittert om mij heen de glans van de drie personen. Ik kan geen onderscheid maken tussen de drie personen, of direct brengt dat mij weer bij de ene God.’2 Daarom moeten wij ook niet proberen om ons de drie-eenheid van personen zo voor te stellen dat die personen in onze gedachten van elkaar losgemaakt worden. We moeten meteen weer tot de eenheid teruggebracht worden.

De woorden Vader, Zoon en Geest duiden vast en zeker op een echt onderscheid. Niemand moet denken dat het alleen maar aanduidingen zijn die God beschrijven volgens de verschillende manieren waarop Hij werkt. Maar ze duiden dus alleen een onderscheid aan. Geen verdeling.

Dat de Zoon een eigenheid heeft die Hem onderscheidt van de Vader, dat bewijzen de passages die ik al heb aangehaald. Want het Woord zou niet bij God geweest zijn als het niet een ander was dan de Vader. En het Woord zou ook niet zijn glorie gehad hebben bij de Vader als er geen onderscheid tussen hen was. Op dezelfde manier maakt de Zoon onderscheid tussen de Vader en Hemzelf als Hij zegt dat er een ander is die over Hem getuigt. Johannes 5:32; 8:18

En dit komt overeen met wat ergens anders gezegd wordt: de Vader heeft alles geschapen door het Woord. Dat had Hij niet kunnen doen als Hij niet in zekere zin van het Woord onderscheiden was. Bovendien is niet de Vader naar de aarde neergedaald, maar Hij die van de Vader is uitgegaan. Niet de Vader is gestorven en opgestaan, maar Hij die door Hem gezonden is. En dat onderscheid is niet pas begonnen toen het Woord een lichaam heeft aangenomen. Het is duidelijk dat de eniggeboren Zoon ook daarvóór al in de schoot van de Vader was. Johannes 1:18 Want wie zou durven beweren dat de Zoon pas in de schoot van de Vader binnengegaan is, toen Hij uit de hemel neerdaalde om de menselijke natuur aan te nemen? Hij was dus daarvóór al in de schoot van de Vader en had zijn glorie bij de Vader.

Christus laat het onderscheid tussen de Heilige Geest en de Vader zien als Hij zegt dat de Heilige Geest van de Vader uitgaat. En telkens als Hij de Heilige Geest een ‘ander’ noemt, laat Hij daarmee het onderscheid tussen de Heilige Geest en Hemzelf zien. Bijvoorbeeld toen Hij aankondigde dat Hij een andere trooster zou zenden. Johannes 14:16; 15:26

1Gregorius van Nazianze (329-389), bisschop in Constantinopel.

2Gregorius van Nazianze, De sacro baptismate, 40.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in