1.13.16 – Er is slechts één God

0
258

Door de komst van Christus heeft God zich duidelijker geopenbaard. Daardoor hebben wij Hem ook vertrouwelijker leren kennen in drie personen. Daar zijn veel bewijzen voor, maar dit ene moet genoeg zijn. Want Paulus legt een verband tussen deze drie: God, geloof en doop. Efeziërs 4:5 En in zijn argumentatie gaat hij dan van het één naar het ander. Omdat er één geloof is, is er één God. En omdat er één doop is, is er één geloof. Dus als we door de doop ingewijd worden in het geloof in één God, dan kan het niet anders of we moeten de God in wiens naam wij gedoopt worden, beschouwen als de echte God.

Christus heeft gezegd: ‘Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ Mattheüs 28:19 Met die plechtige formule heeft Hij toen ongetwijfeld duidelijk willen maken dat inmiddels het volmaakte licht van het geloof geopenbaard was. Het betekent immers hetzelfde als gedoopt worden in de naam van de ene God. Die God heeft zich overduidelijk geopenbaard in de Vader, de Zoon en de Geest. En daaruit blijkt dat in Gods wezen drie personen bestaan. Wie die personen kent, kent de ene God.

Wie gelooft, moet zich niet dan hier, dan daar op richten. Hij moet niet gaan dwalen, maar hij moet zijn blik gericht houden op de ene God. Tot Hem moet hij zich wenden, aan Hem moet hij zich vastklampen. Ongetwijfeld kun je hier gemakkelijk uit concluderen dat als er meerdere soorten van geloof zijn, dat er dan ook meer Goden moeten zijn. En de doop is een sacrament van het geloof. Dat er maar één doop is, bevestigt daarom voor ons dat er ook maar één God is. En dus mag je ook alleen in de naam van die ene God gedoopt worden. Want we omhelzen het geloof in Hem in wiens naam we gedoopt worden. Als Christus beveelt dat we moeten dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest – dan bedoelt Hij dus niets anders dan dat we met één geloof moeten geloven in de Vader en de Zoon en de Geest. Maar daarmee laat Hij toch duidelijk zien dat de Vader, de Zoon en de Geest één God zijn?

Zo blijft dus overeind staan dat er één God is en dat er niet meerdere Goden zijn. Dus concludeer ik dat het Woord en de Geest niet anders zijn dan het wezen van God zelf. Wat de arianen zeiden, is dus echt grote onzin. Ze erkenden dat de Zoon God is, maar ze ontnamen Hem Gods wezen. En de macedonianen waren door net zo’n waanzin bevangen. Zij wilden de Geest beperken tot de genadegaven die in de mensen zijn uitgestort. Inderdaad komen wijsheid, kennis, verstand, kracht en vrees voor God uit de Geest voort. Daarom is Hij de ene Geest van wijsheid, van verstand, van kracht en van vroomheid. Jesaja 11:2 Maar Hij wordt niet gedeeld, zoals zijn gaven worden verdeeld. Hoe verschillend die gaven ook uitgedeeld worden, Hijzelf blijft één en dezelfde, zegt de apostel Paulus. 1 Korinthiërs 12:11

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in