Insitutie Boek 1 – God als schepper 1.13 – De drie-eenheid 1.13.12 – Dat Christus God is, blijkt uit wat Hij doet

1.13.12 – Dat Christus God is, blijkt uit wat Hij doet

Als we nu op grond van wat Christus volgens de Schrift allemaal gedaan heeft beoordelen of Hij God was, dan zal nog duidelijker zichtbaar worden dat Hij dat inderdaad was. Zelf zei Hij dat Hij vanaf het begin tot nu toe samenwerkte met de Vader. Bij andere dingen die Hij zei, waren de Joden heel dom. Maar toen Hij dít zei, voelden ze wel aan dat Hij goddelijke macht voor zich opeiste. Johannes vertelt dat ze daarom nog meer probeerden om Hem te doden. Niet alleen omdat Hij de sabbat schond. Ook omdat Hij zei dat God zijn eigen Vader was. Daarmee stelde Hij zichzelf gelijk aan God. Johannes 5:17-18 Hoe dom zijn wij dan wel niet, als we niet aanvoelen dat hiermee volledig bevestigd wordt dat Hij God is?

En het is toch echt alleen de schepper die door zijn voorzienigheid en kracht de wereld kan besturen. Alleen Hij hoeft met zijn kracht maar een wenk te geven om alle dingen te regelen. Maar de apostel schrijft dat toe aan Christus. Hebreeën 1:3

En niet alleen het besturen van de wereld doet Hij samen met de Vader. Ze vervullen ook samen alle andere taken waar schepselen niet in kunnen delen. Via de profeet Jesaja roept de Heer uit: ‘Ik, Ik ben het die jullie overtredingen wegdoet omwille van mijzelf.’ Jesaja 43:25 Op grond van deze uitspraak vonden de Joden dat God onrecht gedaan werd omdat Christus zonden vergaf. Maar Christus heeft niet alleen met woorden verzekerd dat deze macht Hem toekwam. Hij heeft dat ook met een wonder bewezen. We zien dus dat Hij niet alleen het recht heeft om zonden te vergeven. Hij heeft ook de macht om dat te doen. Een macht waarvan de Heer zegt dat Hij die op niemand anders zal overdragen. Echt? Is God niet de enige die de geheime gedachten in het hart kan doorzoeken, omdat alleen Hij daarin kan doordringen? Maar ook die macht had Christus. En daaruit blijkt dat Hij God is. Mattheüs 9:1-8

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.