1.11.15 – Het tweede concilie van Nicea verdraaide de Schrift

0
665

Als ze het hebben over het aanbidden, komen ze met de aanbidding van de farao, Genesis 47:10 de staf van Jozef Hebreeën 11:21 en het gedenkteken dat Jacob opgericht heeft. Genesis 28:18 Wat betreft dat laatste verdraaien ze niet alleen de betekenis van de Schrift. Ze nemen ook hun toevlucht tot iets dat er helemaal niet staat.

Verder vinden ze dit heel sterke en geschikte bewijzen: ‘Buig je neer voor de voetbank van zijn voeten,’ Psalm 99:5 en: ‘Buig je neer voor zijn heilige berg,’ Psalm 99:9 en: ‘Alle rijken onder het volk zullen uw gelaat aanbidden.’ Psalm 45:13

Als iemand de voorstanders van beelden zou willen bespotten door hen een komische rol te laten spelen, zou hij dan grotere dwaasheden kunnen bedenken? En om de laatste twijfel weg te nemen, verzekert Theodosius, de bisschop van Mira, dat beelden aanbeden moeten worden op grond van de dromen van zijn aartsdiaken. Hij doet dat zo serieus, alsof het om een hemelse openbaring ging.

Laat de voorstanders van beelden nu maar proberen om ons in het nauw te drijven met het besluit van dit concilie. Alsof die eerwaarde vaders zichzelf niet volstrekt ongeloofwaardig gemaakt hebben door zo kinderachtig met de Schrift om te gaan, of door de Schrift zo goddeloos en schandelijk te verminken!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in